Ambassadeur Titia Feldmann (MIND) “ Je bent niet je aandoening”

05 februari 2018

Titia Feldmann is lid van de Raad van Toezicht van MIND. Zij mag met recht een ‘oude rot’ genoemd worden als het gaat om participatie van mensen met psychische aandoeningen, met name vanuit het cliëntenperspectief. Tijdens de eerste estafettebijeenkomst, op 23 november, werd Feldmann als ambassadeur gekoppeld aan de regio Gooi en Vechtstreek. Wat zijn haar drijfveren? “Iedereen heeft iets te vertellen en wil een leven opbouwen, ook als je een aandoening hebt. Het is zo frustrerend als dat niet lukt, dat zie ik ook bij mijn eigen zoon.”

Huisarts

“Begin jaren zeventig raakte ik betrokken bij de Cliëntenbond GGZ. Ik nam toen waar in de praktijk van een huisarts in Amsterdam Zuid. Later hielp ik mee het gezondheidscentrum Holendrecht, in Amsterdam  Zuidoost, op te zetten en werkte daar zes jaar als huisarts.” Feldmann zag hoe moeilijk het was voor mensen met een psychische problematiek om hun leven vorm te geven. Het lukte toen veel slechter dan nu om een goede verbinding met de GGZ te maken. Het toenmalige RIAGG was erg op zichzelf gericht, signaleert zij. “Er is nu beslist meer bewustzijn dat samenwerken goed is. Bij huisartsen zou er nog wel winst te behalen zijn. Ook daar is de betrokkenheid groter, onder meer door de Praktijkondersteuners. Maar de tijd van een huisarts voor specifieke groepen is nu eenmaal beperkt.”

Cliëntenbond

In 2006 werd Feldmann, die inmiddels actief was in het medisch onderwijs en de medische zorg aan asielzoekers, voorzitter van de Cliëntenbond. Cliënten en ervaringsdeskundigen bieden een onmisbare aanvulling op de professionals in het veld, vindt zij. “Bij de professionals blijft toch veel buiten beeld. Natuurlijk, mensen hebben problemen, goede kwaliteit van zorg is belangrijk. Maar mensen willen desalniettemin een leven opbouwen, als ieder ander. De buitenwereld reageert daar vaak te afhoudend op: ‘begin daar nu niet aan, daar ben je te kwetsbaar voor’. Wij hebben zelf een zoon met psychische problemen en ik ervaar aan den lijve hoe frustrerend het is dat hij aan de kant blijft staan.”

Ga het gesprek aan

In de jaren tachtig en negentig ontstonden meer specifieke, diagnosegebonden cliëntenorganisaties, alsmede familieorganisaties en plaatselijke cliëntgestuurde organisaties, die ook meer en meer gingen samenwerken Via een aantal stappen leidde dat in 2016 tot de oprichting van MIND. De kracht van ervaringsverhalen is groot, weet Feldmann. “Al tientallen jaren geleden had de Stichting Pandora voorlichters met verhalen die echt doorwerkten. De essentie is: Je bent niet je aandoening. Mensen zijn niet alleen maar gek. Ze hebben iets te vertellen. Ga dus het gesprek aan!”

Toekomstperspectief

Overheden, zowel Rijk, provincies als gemeenten, zouden wat Feldmann betreft wel wat meer het goede voorbeeld mogen geven en mensen met een psychische aandoening in dienst nemen. “Juist met een psychische aandoening is werk belangrijk. Het hebben van een toekomstperspectief is essentieel. Belangrijk daarvoor is een zinvolle dagbesteding, het liefst betaald. En dat betekent niet per definitie blaadjes vegen in het park. Maar werk dat past en aansluit op de interesses en capaciteiten van de persoon.” Dat betekent op maat bemiddelen, zegt Feldmann. Plus tijdig werkgevers betrekken en zorgen dat zij ergens terecht kunnen met hun vragen en onduidelijkheden.

Stichting MIND

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die ermee te maken hebben ondersteunen door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. MIND is een initiatief van het Landelijk Platform GGZ (nu MIND Platform Psychische Gezondheid), het Fonds Psychische Gezondheid (nu MIND Fonds Psychische Gezondheid), en Korrelatie (nu MIND Korrelatie).

 

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.