Bekostiging IPS

08 mei 2019

Sylvia van Drenth en Evelyn Wannet van bureau Twomorrow voeren in de arbeidsmarktregio rond Arnhem IPS-trajecten uit voor GGZ-organisatie GGNet. Zij zoeken naar een manier om IPS een bredere en steviger financiële basis te geven. In een workshop tijdens de leerbijeenkomst op 16 april deelden zij hun ervaringen. Samenwerken is pas echt samenwerken als de kosten worden gedeeld, is hun stellige opvatting.

Uitgangspunt: delen van kosten

Het uitgangspunt van GGNet is om IPS altijd in cofinanciering vorm te geven. Want delen van opbrengsten betekent delen van lasten, of moet dat betekenen. Zodra er commitment is op financiering is er ook commitment op inhoud en resultaten. Deze benadering heeft succes, leggen Van Drenth en Wannet uit. Zij hebben inmiddels ongeveer 300 IPS trajecten via cofinanciering kunnen starten. In de helft van de gevallen had het traject het gewenste resultaat, namelijk werk. Dat leidde bijvoorbeeld tot 35% besparing in de DBC.

Wie financieren?

Wie zijn de partners die gezamenlijk IPS kunnen inzetten en financieren, en die profiteren van het succes?

  • Dat zijn in de eerste plaats de zorgverzekeraars. Zij betalen de eerste fase van IPS vanuit de DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Omdat het Zorginstituut Nederland dit verplicht heeft gesteld. Maar ook omdat het de doorlooptijd van de DBC verkort en omdat er een afname van het zorggebruik is geconstateerd via impactmetingen.
  • In de tweede plaats gaat het om de partijen rond Werk & Inkomen, UWV en gemeenten. Voor hen geldt dat er sprake is van een forse schadelastbeperking in termen van bespaarde uitkeringen. Maar voor gemeenten gaat het nog een stap verder. Ook kosten in de Wmo kunnen naar beneden bij werkhervatting. Denk aan dagbesteding of allerlei vormen van begeleiding. Dat betekent dat IPS ook gefinancierd kan worden vanuit de Wmo en niet alleen via het participatiebudget. 
  • Tenslotte zouden ook werkgevers als medefinancier kunnen optreden. Hoe dat vorm te geven hangt af van de concrete situatie. Van Drenth en Wannet brengen daartoe een offerte op maat uit aan de betreffende werkgever, zodat hij of zij kosten en opbrengsten goed kunnen overzien.

Duidelijke verdeling

Van Drenth en Wannet werken in diverse gemeenten in de regio Arnhem, namelijk Arnhem zelf, Doesburg en Zevenaar. Iedere gemeente legt eigen nadrukken. Arnhem is een goed voorbeeld van een integrale aanpak en dito financiering van IPS. Er is als het ware een verdeling gemaakt in onderdelen van IPS/ De zorgverzekeraar neemt de engagementfase uit de DBC (de beginfase van IPS) voor zijn rekening. De activering naar werk wordt door de gemeente betaald vanuit de Wmo. En de (job)coaching die na plaatsing nodig is wordt vanuit de Participatiewet gefinancierd. Deze duidelijke verdeling geeft de betrokken partijen houvast. Er hoeft niet per keer bepaald te worden wie wat gaat doen en betalen.

Dit artikel is onderdeel van de nieuwbrief Samenwerking GGZ en W&I van mei 2019. Lees hier de overige items.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.