Benefit Counseling in Zuid-Kennemerland en IJmond

05 december 2018

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is het afgelopen jaar een pilot uitgevoerd met benefit counseling. René Damen, arbeidsdeskundige bij UWV, lid van de regionale projectgroep en één van de initiators van het project, vertelt erover. De aanleiding was een onderzoek onder klanten met een psychische aandoening en een uitkering, hetzij van UWV, hetzij van een gemeente. Het bleek dat veel klanten twijfel hebben over het aanvaarden van werk omdat zij geen zicht hebben op de financiële gevolgen daarvan. Bij velen speelde de angst voor inkomens teruggang. Ze waren terughoudend om deze dingen te bespreken met de uitkeringsinstantie, dat werd vaak als bedreigend gezien. Daarom werd de pilot benefit counseling in Zuid-Kennemerland opgestart en ondergebracht bij de sociaal raadslieden van de Stichting Dock in Haarlem.

Kennis en vaardigheden

Om de rol van benefit counselor goed te kunnen invullen, moeten de betrokken sociaal raadslieden in ieder geval beschikken over de volgende kennis en vaardigheden, aldus René Damen:

  • Kennis van de sociale zekerheid, te weten de werknemersverzekeringen (WIA/WAO/WW) en de volksverzekeringen (Bijstand, Wajong, e.d.).
  • Kennis van fiscale toeslagen (huurtoeslag e.d.) die inkomens gerelateerd zijn.
  • Voldoende kennis om indicatieve berekeningen te kunnen maken van de invloed van loon op de inkomenssituatie van mensen met een uitkering.
  • Voldoende ingangen bij diverse uitkeringsinstanties (gemeente, UWV, e.d.).
  • Vaardigheid om met mensen met een psychische kwetsbaarheid te kunnen omgaan.
  • Voldoende kennis van subsidieregelingen en begeleidingsmogelijkheden naar betaalde arbeid van de verschillende instanties, om te kunnen doorverwijzen.

Positieve ervaringen

De pilot leverde goede resultaten op, zo bleek uit een evaluatie onder zowel de betrokken klanten als de benefit counselors. Voor klanten is het prettig dat concreet wordt voorgerekend wat het financieel betekent om aan het werk te gaan, waarbij ook verschillende varianten bekeken kunnen worden, bijvoorbeeld wat het betekent om een dag meer of minder te werken. Ook wordt voorgerekend wat het effect is van weer aan het werk gaan op eventuele fiscale en gemeentelijke toeslagen. Het blijkt dat veel van de onrust en angst op die manier kan worden weggenomen. De benefit counselors zijn eveneens positief omdat zij mensen daadwerkelijk kunnen helpen. Vanuit hun werk zijn ze al goed bekend met de sociale zekerheid, alhoewel er nu meer specifieke kennis nodig is. Daarom krijgen ze op dit moment voorlichting over de werking van het uitkeringssysteem bij de gemeente Haarlem en is er het voornemen om dit ook  bij UWV te doen. Verder hebben ze contactpersonen gekregen om rechtstreeks met de afdeling Uitkeren van UWV te communiceren. Dat werkt prima, aldus René Damen.

Van pilot naar structurele aanpak

De pilot is zo goed bevallen, dat het voornemen is om de benefit counseling nu een structurele plaats te geven in de regionale arbeidsbemiddeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op dit moment wordt gekeken naar de financiering daarvan. Ook wordt onderzocht of bij andere gemeenten in de regio benefit counseling mogelijk is. Er is veel belangstelling voor onder klanten, ondanks het feit dat er nog weinig bekendheid is gegeven aan benefit counseling, met een campagne of een folder bijvoorbeeld. De klanten worden op dit moment vooral  doorverwezen door hun begeleiders, bijvoorbeeld de IPS coaches en begeleiders vanuit de herstelacademie.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.