Beschut werk: leren van elkaar

26 juli 2018

Begin 2018 is de Programmaraad in samenwerking met het ministerie van SZW gestart met het project Beschut Werk: leren van elkaar. Er zijn in het land vele voorbeelden van gemeenten en andere organisaties waar men al flink aan de slag is met beschut werk. Er zijn ook gemeenten/organisaties die nog worstelen met dit instrument. Doel van het project is om de gemeenten van elkaar te laten leren. Er zijn inmiddels een tweetal intervisiebijeenkomsten geweest waar veel goede voorbeelden zijn gewisseld, maar waar ook veel knelpunten zijn benoemd en gezamenlijk gezocht is naar oplossingen hiervoor. 

Na de zomer wordt het project uitgebreid

Naast de intervisiesessie op de Praktijkdag (22 november) zullen er ook grote bovenregionale bijeenkomsten georganiseerd worden en zijn we bezig met de organisatie van Roadshows om in de praktijk te ervaren hoe Beschut Werk wordt ingericht. 

De data voor de 3 bovenregionale bijeenkomsten:

  • 6 november in Amersfoort
  • 8 november in Eindhoven
  • 13 november in Zwolle

De bijeenkomsten worden gepland van 9:30 uur tot 12:30 uur met aansluitend een lunch. Het definitieve programma wordt nog later bekendgemaakt, maar in ieder geval zullen de thema’s die tijdens de intervisiesessies veelvuldig aan bod kwamen hierin een plek krijgen. Denk hierbij aan thema’s als:

  • Wat te doen bij uitval?
  • Hoe vind je voldoende, gevarieerde en duurzame werkzaamheden?
  • Realiseren van duurzame plekken bij reguliere werkgevers
  • Financiering van werkplekken / businesscase
  • Hoe vind je de mensen die zijn aangewezen op beschut werk?

Deelnemen

Deze bovenregionale bijeenkomsten zijn interessant voor alle gemeenten en andere instanties die te maken hebben met beschut werk, maar we hopen dat vooral ook gemeenten die nog veel vragen hebben over beschut werk zich aanmelden. Opgeven voor de bovenregionale bijeenkomsten kan hier

Deelname aan de Roadshows en de intervisiebijeenkomsten is in principe voorbehouden aan deelnemers van het project. Heb je interesse en wil je participeren in het project dan kan dat door een mail te sturen naar Hiske Andriessen (projectleider): handriessen@cedris.nl

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.