Bijeenkomst gemeenten over nieuwe Look en Feel EROW en de te maken beheermodule

15 oktober 2012

Op 10 oktober 2012 is er een eerste overleg gehouden tussen gemeenten, UVW en KING. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het delen van ervaringen en wensen rondom de werkpleinoplossingen, in het bijzonder de EROW applicatie.

UWV en gemeenten werken in 35 arbeidsmarktregio’s samen. Het doel is om met een gecoördineerde werkgeversbenadering en dienstverlening te zorgen dat matching van vacatures en werkzoekenden, zo snel, efficiënt en effectief mogelijk gebeurt. Om deze dienstverlening te realiseren wordt ook gebruik gemaakt van systemen die UWV beheert.  

Gezien deze samenwerking is het noodzakelijk een wijzigingsproces in te richten om zo in gezamenlijkheid de systemen vorm te geven. Gemeenten die gebruik maken van UWV applicaties komen geregeld issues en verbeterpunten tegen. Het WerkpleinCAB dat op dit moment wordt ingericht zorgt ervoor dat:

  1. de issues en wensen van gemeenten voor de werkpleinoplossingen op één plek terecht komen;
  2. deze door gemeenten kunnen worden besproken;
  3. en door gemeenten worden geprioriteerd.  

KING is verantwoordelijk voor het organiseren van de gemeentelijke inbreng. Tijdens het overleg zijn ervaringen en wensen besproken aan de hand van twee belangrijke functionele ontwikkelingen op het gebied van EROW, namelijk:  

  1. de nieuwe look en feel die UWV wil doorvoeren in de decemberrelease,
  2. de realisatie van een beheermodule EROW (planning 2013) die gemeenten in staat moet stellen gemeentespecifieke zaken zelf te regelen.  

Het was een goede bijeenkomst. De aanwezigen waren enthousiast en staan te trappelen om een aantal punten op te lossen zodat gemeenten nog beter in staat zijn de klant te helpen. Er is inzichtelijk gemaakt welke wijzigingsverzoeken gemeenten hebben, wat er in de december release wordt meegenomen en wat er in de volgende release meegenomen kan worden.  

Woensdag 31 oktober is een vervolg bijeenkomst. Het inhoudelijk bespreken van een aantal openstaande knelpunten en wijzigingsverzoeken staat centraal deze bijeenkomst. Daarnaast zal ook een eerste prioritering van de wijzigingsverzoeken plaatsvinden.  

Heeft u interesse, vragen of opmerkingen? 

Mail naar Lotte van der Linden (Lotte.vanderlinden@kinggemeenten.nl)

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.