Brieven aangepaste werkprocessen Indicatie banenafspraak gepubliceerd

11 augustus 2015 | Bron: UWV

UWV heeft naar aanleiding van de aangepaste werkprocessen rondom de Indicatie banenafspraak en het landelijk doelgroepregister haar (keten)partners bericht. In mei 2015 kondigde staatssecretaris Klijnsma de voorgenomen wijzigingen in de werkprocessen aan. De brieven die UWV sindsdien heeft verstuurd zijn nu gepubliceerd.

Brief 1 is verstuurd naar de scholen (vso/pro/entree) met informatie over de aangepaste werkprocessen. Bij de brief was het registratieformulier toegevoegd waarop de scholen de leerlingen kunnen aanmelden, die naar inschatting van de scholen niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. Deze formulieren zijn deels voor de zomer ingediend door de scholen. De deadline is 1 september 2015.

UWV-brief 1 aan vso/pro/entree-scholen (pdf, 53 kB)

Brief 2 is verstuurd naar gemeenten, met in de bijlage een lijst met de inwoners die sinds 10 september 2014 waren afgewezen voor Wajong. Gemeenten zullen in september nogmaals een dergelijke brief ontvangen met de aanvragen die na 1 juni 2015 verwerkt zijn.

UWV-brief 2 aan gemeenten (pdf, 97 kB)

Brief 3A is verstuurd naar de mensen die zijn afgewezen voor Wajong tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 (een deel van deze groep ontvangt de brief in september, zie hierboven bij brief 2).

UWV-brief 3A opname burgers (pdf, 75 kB)

Brief 3B is verstuurd naar de schoolverlaters die door vso/pro/entree-opleidingen zijn aangemeld in het doelgroepregister voor de banenafspraak. (Deze brief wordt doorlopend in kleine hoeveelheden verstuurd, niet in één keer zoals brief 3A.)

UWV-brief 3B opname schoolverlaters (pdf, 29 kB)

Brief 4 betreft de uitslag die de gemeente ontvangt van een individuele Beoordeling Arbeidsvermogen. De brief bevat meerdere tekstblokken waarin verschillende opties staan benoemd. Uiteraard bevat de feitelijke brief, afhankelijk van de uitslag van een individuele beoordeling, slechts één van de genoemde opties in de tekstblokken.

UWV-brief 4 beoordeling arbeidsvermogen (pdf, 31 kB)

Meer informatie

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.