Contactpersonen en FAQ Schakelpunt Landelijke Werkgevers geactualiseerd

01 april 2019

Landelijke werkgevers met vestigingen in meerdere arbeidsmarktregio’s die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam, betaald werk willen bieden, willen daarover graag uniforme afspraken maken. Met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers komt de Programmaraad hieraan tegemoet.
Het Schakelpunt helpt werkgevers die mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet werk willen bieden, bij het maken van regio-overstijgende afspraken met gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s. Regio’s worden ondersteund bij het optimaliseren van hun werkgeversdienstverlening.

Ter ondersteuning aan gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s biedt het Schakelpunt Landelijke Werkgevers een aantal documenten aan op www.samenvoordeklant.nl. Zo is er een overzicht met contactpersonen Schakelpunt per regio beschikbaar en is er een lijst opgesteld met veelgestelde vragen die bij het Schakelpunt zijn binnengekomen. Vragen die hierin o.a. worden beantwoord zijn:
Waarom is het Schakelpunt opgezet? Hoe wordt het Schakelpunt gefinancierd? Hoe brengt het Schakelpunt de belangen van werkgevers en regio’s bij elkaar? Waarom richt het Schakelpunt zich op de Participatiewet en niet op de Wet Banenafspraak? Hoe gaat het Schakelpunt om met al lopende afspraken tussen regio’s en landelijke werkgevers? Hoe verhoudt het Schakelpunt zich tot UWV, Locus en De Normaalste Zaak?

De documenten zijn in maart 2019 geactualiseerd. 

Meer informatie is te lezen in de geactualiseerde flyer Schakelpunt Landelijke Werkgevers.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.