De ambitie van regio Arnhem

26 juli 2012

De wethouders van elf gemeenten in de regio Arnhem hebben op 22 juni 2012 een intentieverklaring ondertekend om samen te werken op het terrein van ‘Werk’. De Wet Werken naar Vermogen is weliswaar tijdelijk uitgesteld, maar de verwachting is dat de hoofdlijnen van het wetsvoorstel (een regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, ontschotting van budgetten) ook in de toekomst overeind blijven. Daar is landelijk breed draagvlak voor.

Landelijke ontwikkelingen, zoals de beweging van het UWV naar een regionale Werkplein-vestiging en de bezuinigingen, maken het noodzakelijk voor gemeenten en UWV om hun visie op regionale werkgeversbenadering in de regio Arnhem (pdf, 450 KB) af te stemmen. Zie voor meer informatie bijlage.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.