De Programmaraad

15 juni 2012

De vormgeving van de complementaire (sub)regionale samenwerking wordt door de Programmaraad ondersteund en beschreven in het koersdocument. Er zijn drie werkgroepen die de visie van de Programmaraad in concrete voorstellen uitwerken: Werkzoekenden dienstverlening, Werkgevers dienstverlening en Informatisering & Shared Services (WISS).

De Programmaraad biedt een ondersteunend platform via één overall secretariaat, beleidsondersteuning en communicatie. De communicatie verloopt via de informatiekanalen Werkpleinjournaal en www.samenvoordeklant.nl

Door de Programmaraad van Divosa, UWV en VNG is een agenda voor de complementaire samenwerking tussen UWV en gemeenten opgesteld. In de samenwerkingsagenda staat realisatie van optimale dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden voorop. De samenwerking moet de publieke doelstellingen dichterbij brengen, waarbij UWV en gemeenten ieder op hun eigen doelstellingen gericht blijven en elkaar daarbij maximaal versterken. 

Door de programmaraad zijn vijf thema’s opgesteld die van essentieel belang zijn bij het vormgeven van complementaire samenwerking en dienstverlening:

  • Werkgeversdienstverlening (afgestemd op lokale en regionale omstandigheden);
  • Klantcontact (de gezamenlijke wijze van tegemoet treden van klanten en kanalen naar de juiste vormen van dienstverlening);
  • Transparante arbeidsmarkt (arbeidsmarktanalysefunctie afgestemd);
  • Diagnostiek en re-integratie (belangrijke elementen bij de WWnV);
  • Informatisering (EROW en stekker 4).

De informatie die wordt verspreid via het Werkpleinjournaal en Samenvoordeklant is bedoeld voor: Suwipartijen, ketenpartners , MT’s en werknemers van Werkpleinen en gemeenten, beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de invoering van complementaire dienstverlening, ketenondersteuners, lokale en landelijke beleidsmakers.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.