Detacheringswijzer voor detacheren onder de Participatiewet

26 april 2016

De 'Detacheringswijzer’ ondersteunt het ontwikkel- en besluitvormingsproces van gemeenten en sociale werkbedrijven door de relevante overwegingen in beeld te brengen. Daartoe hebben we onderzocht hoe een aantal gemeenten en sociale werkbedrijven dit vraagstuk aanpakken, waar zij tegen aan lopen en hoe ze dat oplossen.

Veel gemeenten en sociale werkbedrijven zijn bezig met de vraag of en in welke mate publiek detacheren een passend antwoord is op de uitdagingen van de Participatiewet. Op sommige plekken wordt geëxperimenteerd of wordt zelfs in grotere volumina de uitvoering ter hand genomen. Ook UWV werkt aan uitbreiding van de mogelijkheden voor detachering van Wajongers via de SW-bedrijven. Op andere plekken vindt een verkenning plaats in hoeverre dit instrument überhaupt ingezet zou moeten worden.

In deze detacheringswijzer worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord:
  1. Onder welke omstandigheden is het zinvol om een publieke detacheringsfaciliteit te organiseren voor de doelgroep van de Participatiewet met verminderde loonwaarde
  2. Hoe komen publieke partners (gemeenten, sociale werkbedrijven) samen tot een afgewogen besluit: hoe pakken ze het besluitvormingsproces aan?

 

De werkwijzer is met subsidie van SZW door Cedris ontwikkeld maar omdat de reikwijdte van deze detacheringswijzer het SW-domein overstijgt, is besloten deze publicatie onder de vlag van de Programmaraad uit te brengen. Lees ook Arbeidsvoorwaardelijke modellen voor detachering onder de Participatiewet

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.