Expertmeeting Social Return on Investment

12 mei 2017
Op 6 april vond een expertmeeting plaats van een gemêleerd gezelschap van twee ‘bloedgroepen’.
 1. Gemeentelijk netwerk SROI
 2. Kenniskring aanbestedingen(bedrijven)
Het netwerk Social Return on Investment zijn experts binnen de (gemeentelijke) overheid. Zij zijn dagelijks bezig met beleid en uitvoering van Social Return, zowel in tender-processen als in de looptijd van een contract. 
De Kenniskring Aanbestedingen is een professioneel platform van aanbestedingsspecialisten, werkzaam bij diverse (grotere) ondernemingen in Nederland. Het doel van deze Kenniskring is het delen van best practices en visies op het gebied van aanbestedingen, en het adviseren van andere stakeholders op basis van onze ruime praktijkervaring.
 
De bijeenkomst heeft tot doel om te verkennen hoe de gezamenlijke doelstelling, een inclusieve arbeidsmarkt, bereikt kan worden en hoe Social Return on Investment daaraan kan bijdragen. Dat gebeurt aan de hand van drie vragen:
 1. Hoe kunnen we het middel aanbesteden gebruiken voor de inclusieve arbeidsmarkt?
 2. Voldoet de 5% regeling in het kader van optimalisatie en aanbod van de markt?
 3. Hoe kan de Prestatieladder Socialer Ondernemen bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt

Lees het antwoord op de vragen in het verslag (pdf, 1.15 MB).

Samenvatting van de dag

 1. SROI is maatwerk. Ga aan de voorkant de dialoog met elkaar aan over de invulling van SROI, en communiceer. Dicteer je als opdrachtgever de voorwaarden krijg je nooit meer dan dat.
 2. SROI kan zoveel meer zijn dan alleen de verplichting werknemers uit een bepaalde doelgroep aan te nemen.
 3. Ga ook in gesprek als de SROI-verplichting niet wordt gerealiseerd. Communiceer.
 4. Investeer via SROI in een duurzame relatie en niet alleen tijdens de lopende aanbesteding.
 5. Kondig opdrachten ruim van te voren aan, dan kunnen opdrachtnemers erop inspelen.
 6. SROI meer uitdragen bij gemeenten en in de regio. SROI wordt door gemeenten steeds vaker op regionaal niveau opgepakt, doe dat meer en draag de regio-aanpak uit.
 7. Denk aan de voorkant mee wat er voor mogelijkheden zijn voor SROI. Amsterdam bijvoorbeeld heeft daar een speciale adviseur voor.
 8. Er is bij gemeenten vooral behoefte aan werk en banen.
 9. Beschouw de invulling van SROI als een gunningscriterium in plaats van een eenzijdig geformuleerde eis.
 10. Het percentage nieuwe werknemers kan het best worden bepaald aan de hand van het aandeel van de loonsom in de opdrachtsom. 5% is niet de altijd geldende norm.
 11. Schep via SROI ruimte voor sociaal ondernemers die (groepen) kandidaten kunnen begeleiden die echt moeilijk aan het werk komen.
 12. De voordelen van de PSO zijn met name voor de aanwezige bedrijven niet evident, er is behoefte aan meer informatie.

Vervolgactie

 • De combi van overheid en bedrijfsleven zoals in deze meeting wordt positief ervaren.
 • Om de olievlekwerking te vergroten, zou iedere deelnemer volgende keer een nieuw iemand kunnen meenemen. 
 • Een evaluatie is verstuurd waarin input is gevraagd voor vervolgacties. Suggestie is om een volgende meeting in september 2017 te laten plaatsvinden. 

Meer informatie

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.