Factsheet Bestuurlijk ondersteuningsprogramma Werken aan werk

11 oktober 2012

Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Hoe versterken we de verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden? 

Ondanks het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen hebben bestuurders en raadsleden aangegeven (o.a. op het VNG-congres) dat de centrale thema’s van Werken naar vermogen onverminderd actueel zijn. Ontwikkelingen binnen het gemeentelijke sociale domein zoals wet SUWI, de vorming van arbeidsmarktregio’s en de decen- tralisatie van jeugdzorg en begeleiding maken dit besef nog urgenter. Ook zonder nieuwe wet of ka- binet moeten we door, en bestuurders zijn aan zet.

Het VNG-programma Werken aan werk, dat bestuurders en raadsleden ondersteunt bij de ontwikkeling op het sociale domein (oorspronkelijk verbonden met de WWNV) gaat dan ook door. Dit programma, dat al in het voorjaar is ingezet, werkt vraaggericht en wil alleen doen wat nuttig is voor bestuurders. Lees meer in de Factsheet Bestuurlijk ondersteuningsprogramma Werken aan werk (pdf, 39 KB)

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.