Financieel Dashboard Participatiewet

04 november 2015

De weg naar werk in 2020 betekent dat gemeenten en Sw-bedrijven druk bezig zijn met de belangrijke taak om met beperkte middelen zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet aan de slag te helpen. De Programmaraad heeft een Financieel Dashboard Participatiewet (FDP) ontwikkeld waarmee een gemeente ziet wat de financiële consequenties zijn van keuzes die de gemeente maakt. De Programmaraad stelt het FDP gratis ter beschikking aan gemeenten, Sw-bedrijven en Sociale Diensten die Regionaal/Intergemeentelijk samenwerken.

“Een mooie tool. Door aan knoppen te draaien, worden de effecten voor managers en bestuurders inzichtelijk”. Mark Bouma, directeur IJmond Werkt!

 

De uitdaging

Gemeenten en Wsw-bedrijven hebben de taak om met beperkte middelen zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet aan de slag te helpen. Daarbij kan een gemeente verschillende keuzes maken. Gelooft u zoveel als mogelijk in de eigen kracht van de burgers? Of wilt u juist voor iedereen een traject inzetten richting re-integratie? Beperkt u de inzet van het loonkostensubsidie instrument alleen tot mensen uit het doelgroepregister of zet u het breder in? De complexiteit van de doorwerking van de verschillende keuzemogelijkheden is groot.

Jullie hebben een prima dashboard gemaakt. Mijn complimenten. Marjo Gruisen, voormalig directeur Inclusief Groep

Het instrument: Financieel Dashboard Participatiewet

Het FDP van de Programmaraad geeft de aantallen, budgetten en verwachte kosten van de Participatiewet weer in een samenhangend overzicht. De gebruiker krijgt inzicht in de effecten van tien van de meest gebruikte instrumenten (‘knoppen’) van de gemeente op de relevante aantallen en uitgaven. De knoppen  zijn samengesteld in samenwerking met gemeenten, Sw-bedrijven en UWV. Bij bepaling van de effecten van deze instrumenten is gebruik gemaakt van het meest recente beschikbare onderzoek (onder andere van UWV) en wetenschappelijke literatuur. Dit alles is ontsloten in een gebruiksvriendelijk Excel-overzicht, waarbij de gebruiker een handleiding tot zijn beschikking heeft om de lokale situatie voor zijn gemeente zoveel als mogelijk te modelleren.

Doel en doelgroep FDP

Het FDP is ter ondersteuning van de besluitvorming. Het is een handig instrument voor zowel bestuurders, managers, beleidsmedewerkers als financieel medewerkers. U kunt nagaan hoeveel mensen van de doelgroep Participatiewet kunnen worden ondersteund en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Ook ziet u wat de verwachte aantallen van de verschillende (oude en nieuwe) doelgroepen binnen de Participatiewet. Het geeft houvast bij de beleidsbepaling. Het dashboard is om mee te ‘spelen’. Het dashboard biedt u een instrument om samen met wethouders, managers en beleidsmedewerkers afwegingen te maken en te verkennen wat de mogelijke keuzes zijn. Het is tevens een handig hulpmiddel voor de financiële kolom. Het biedt houvast bij het maken van begrotingsramingen en het inschatten van toekomstige budgetten. Tot slot biedt het dashboard een goede basis voor het inrichten van uw managementinformatiesysteem. Het helpt u bij het formuleren van uw doelstellingen en de kengetallen waarop u uw organisatie stuurt. 

De toepassing

We raden iedere gebruiker aan eerst kennis te nemen van de inhoud van de Handleiding. De eerste stap is dat de gebruiker zijn gemeente kan invullen, waarna de aantallen de budgetten die gelden voor de gemeente beschikbaar komen. Daarna kan de gebruiker kijken in welk opzicht hij denkt dat de lokale situatie afwijkt van het landelijke gemiddelde. Verder kan de gemeente aangeven in welke mate zijn keuzes afwijken van de landelijke gemiddelden. Dit alles leidt ten slotte tot een lokaal model waarin onder andere een plek wordt gegeven aan de inzet van beschutte banen, het loonkosteninstrument en bijvoorbeeld hoeveel mensen een traject doorlopen. Dit alles resulteert in een langjarig overzicht van de financiële effecten van het gevoerde beleid.

Vragen en toegang

Hebt u inhoudelijke vragen over of wilt u toegang tot het Financiële Dashboard Participatiewet? Stuur dan een e-mail naar Gerard Ruis via gruis@cedris.nl of Evert-Jan Slootweg via eslootweg@divosa.nl.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.