Flevoland werkt vanuit de praktijk

08 mei 2019

In de arbeidsmarktregio Flevoland is het breed samengestelde Kernteam GGZ – W&I de spil van de samenwerking. Naast UWV, gemeenten en GGz Centraal nemen ook twee ervaringsdeskundigen en Kwintes, dat mensen met psychiatrische of psychosociale problemen ondersteunt, bijvoorbeeld via verschillende woonvormen, deel. Het Kernteam is ook een ‘springplank’ naar de professionals van de organisaties die zij vertegenwoordigen. 

Op 4 juni is er een themabijeenkomst, waar de werkgever centraal staat. Welke toolkit heb je nodig om werkgevers te bewegen mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid aan te nemen? Wat is de waarde van diversiteit op de werkvloer? Wanneer kan werk ter sprake komen en welke instrumenten kunnen daarbij in worden gezet (bijvoorbeeld IPS). In de regionale aanpak staat de praktijk centraal. “We zijn begonnen met het naast elkaar leggen van beleidsplannen, maar daar zijn we snel mee gestopt. Het gaat immers niet om de theorie, maar om wat we concreet willen doen”, aldus projectleider Stephan van Iperen.

Plaatsing

Hoe match je een kandidaat met een psychische beperking en een werkgever? Door volstrekt duidelijk te zijn over wat de betreffende persoon kan, en wat niet, zegt Van Iperen. Dat betekent dat er misschien aanpassingen nodig zijn aan of rond het werk. “Zie dat als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde”, adviseert Van Iperen. “Net zoals andere werknemers bijvoorbeeld kinderopvang nodig hebben.”

Kandidaten worden onder meer geplaatst via IPS. Een goede methodiek, aldus Van Iperen, en een investering die veel kan opleveren, ook voor gemeenten. Wel zoekt de regio naar een bredere financieringsbasis, bijvoorbeeld door Wmo-geld te betrekken. “De Wmo blijft nu te veel steken bij dagbesteding en vrijwilligerswerk. Ook in de Wmo zou regulier werk een vaste component moeten zijn.”

Ook bij de GGZ ondervindt het toepassen van IPS nog wel problemen. In de eerste plaats wordt geconstateerd dat lang nog niet alle GGZ-medewerkers het ‘nieuwe denken’ hebben omarmd, waarbij werk een vast onderdeel van behandeling is. Ten tweede speelt er ook bij de GGZ een financieringsvraagstuk, met name waar het gaat om het opleiden van IPS-coaches. Er is enige huiver om daarin te investeren. Dus werk heeft nog niet de centrale plaats op ieders agenda die wordt gewenst. Maar door het samenwerkingsproject worden wel stappen gezet en bewegen de partijen naar elkaar toe.

Ervaringsdeskundigen

Van Iperen ervaart het als een grote meerwaarde dat meerdere ervaringsdeskundigen deel uitmaken van het Kernteam. Zij houden ons scherp en zien dingen die de professionals soms over het hoofd zien. Een voorbeeld daarvan zijn de financiële gevolgen van werkaanvaarding. Daar kunnen lastige kanten aan zitten, zoals het verlies van toeslagen en de vraag wat er met de uitkering gebeurd indien het werk niet gecontinueerd wordt. Dat is veel scherper op het netvlies gekomen, zegt Van Iperen. De oplossing daarvan is deels een kwestie van goede en objectieve voorlichting, maar ligt anderzijds ook in wet- en regelgeving.

Dit artikel is onderdeel van de nieuwbrief Samenwerking GGZ en W&I van mei 2019. Lees hier de overige items. 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.