Functiemetamorfose

25 juli 2017

De impact van robotisering en digitalisering op functies bij decentrale overheden

Nieuwe technologieën volgen elkaar de laatste jaren in hoog tempo op. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering krijgen meer en meer invloed op het werk van mensen en organisaties. Maar welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het werk bij gemeenten, waterschappen en provincies? Welke functies verdwijnen en welke nieuwe functies ontstaan er? Welke vaardigheden horen daarbij en wat betekent dit concreet voor deze organisaties? Deze vragen vormen de rode draad binnen het programma Functiemetamorfose, een gezamenlijk initiatief van de A+O fondsen Gemeenten, Waterschappen en Provincies. 

Zicht op de veranderingen die op ons afkomen

Binnen het programma Functiemetamorfose verkennen en onderzoeken we wat de impact en gevolgen van digitalisering en robotisering zijn voor medewerkers en organisaties. De vraag die centraal staat is: Op welke manier, in hoeverre en in welk tempo gaan de nieuwe technologische ontwikkelingen de organisaties van gemeenten, waterschappen en provincies raken? Om deze vraag te beantwoorden trekken we als A+O fondsen gezamenlijk op en is er intensief contact met mensen uit de drie sectoren. Daarnaast stimuleren we gemeenten, waterschappen en provincies om proactief aan de slag te gaan met de kansen die deze veranderingen met zich meebrengen.

Werken aan een gezamenlijke routekaart

Na de zomer starten we, in co-creatie met medewerkers uit de drie sectoren, met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en behoeften. In hoeverre zijn organisaties al bezig met de gevolgen van digitalisering en robotisering en tegen welke vragen en uitdagingen lopen ze daarbij aan? Dit doen we aan de hand van een aantal ronde tafel-sessies. Uitkomst van dit traject levert een gezamenlijke routekaart op voor gemeenten, waterschappen en provincies. Deze routekaart geeft antwoord op de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat ambtenaren in staat zijn op een goede manier om te gaan met de veranderopgaven die deze nieuwe technologieën met zich meebrengen? De routekaart bevat integrale voorstellen voor concrete acties en waar nodig maatwerk per soort organisatie. Ook moet de routekaart antwoord gaan geven op de vragen: Wat kunnen de organisaties zelf? Wat kunnen ze samen of regionaal oppakken en waar ligt er een taak voor de A+O fondsen?

We zijn op zoek naar voorlopers. Meld u aan!

We maken deze ‘reis’ graag samen met medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste mensen uit deze drie decentrale overheden, die zich willen inspannen om digitalisering hoger op de agenda te krijgen. Naast HR-managers zijn wij op zoek naar OR-leden met affiniteit met het onderwerp en leidinggevenden of (beleids)medewerkers van afdelingen waar digitalisering sterk speelt.

Dus houdt u zich bezig met de gevolgen van robotisering en digitalisering voor uw organisatie of kent u iemand die volgens u zou moeten aansluiten? Geef u (of uw collega) dan op voor de rondetafel-sessies. Qua tijdsinvestering moet u rekening houden met 4 dagdelen. De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie in het midden van het land.

Meld u aan op:  https://www.aeno.nl/functiemetamorfose

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.