Gemeenten geïnformeerd over pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo

Block