Gemeenten geïnformeerd over pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo

19 december 2018

Begin van deze maand is de start van de pilots praktijkleren voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie aangekondigd. Centrumgemeenten hebben inmiddels de mogelijkheden voor aanmelden. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) heeft hen hierover geïnformeerd middels een brief, met daarbij de voorwaarden voor deelname

Praktijkverklaring

Praktijkleren met een praktijkverklaring is bedoeld voor mensen zonder startkwalificatie en waarvoor het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is.

De pilots zijn geïnspireerd op de aanpak van de Borispraktijkverklaring in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Gericht op het verkrijgen van een praktijkverklaring worden er in pilots praktijkroutes in het mbo op maat vormgegeven. Het leren in de praktijk vindt plaats bij een erkende leerbedrijven. Op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf worden werkprocessen uit de mbo-kwalificatiestructuur geleerd. Bij afronding van het traject wordt een praktijkverklaring uitgereikt, een document herkenbaar voor werkgevers en daarmee van waarde voor inzetbaarheid en doorontwikkeling van de kandidaat.

Opzet

De pilots lopen tot en met 2020 en worden in twee tranches uitgevoerd. Voor de eerste tranche komen circa 10 arbeidsmarktregio's in aanmerking die al geëxperimenteerd hebben met de inzet van de Borispraktijkverklaring voor de doelgroep werkzoekenden en werkenden. De verwachting is dat zij in staat zijn om in vrij korte tijd aan de slag te gaan met de ombuiging naar pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo en de noodzakelijke verbreding van de samenwerking. De aanmelding voor de eerste tranche staat open tot en met 21 januari 2019. Verwacht wordt dat de aanmelding voor de tweede tranche in mei wordt opengesteld.

Lees hier de brief die gemeenten hebben ontvangen en hier de voorwaarden en het aanmeldingsformulier.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.