In gesprek met ambassadeur Jacobine Geel

18 december 2017

“Een patiënt wil worden behandeld, een mens wil worden gezien”

Het ambassadeurschap betekent voor mij zichtbaar zijn, en tijd, aandacht en commitment geven aan ons gemeenschappelijke doel. Dat zegt Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland en één van de ambassadeurs voor een betere samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen. Werk ondersteunt herstel. Onderzoek laat dat overduidelijk zien, en Jacobine Geel benadrukt dit waar ze kan. Nu kan ze ook in de praktijk, in haar geval die van de regio Midden-Utrecht, kijken hoe werk werkt.

  • Hoe vinden mensen elkaar?
  • Waar zit de vernieuwing?
  • Wat zijn lastige vragen?

Daar is Jacobine Geel nieuwsgierig naar. Wat ze regionaal ophaalt, zal ze waar nodig landelijk agenderen. Ze is er erg mee ingenomen dat Tamara van Ark de aanpak in stand houdt die haar voorgangster Jetta Klijnsma in gang heeft gezet. Er blijft een landelijk overleg van stakeholders, een tafel waar zij en andere ambassadeurs hun ervaringen kunnen neerleggen. “Daar ben ik erg blij om”, aldus Geel.

Blij

Blij is een woord dat regelmatig valt als Geel praat over de beweging van GGZ en Werk & Inkomen richting samenwerken. Nog maar een paar jaar geleden kende men elkaar amper, signaleert ze. En nu is men vol enthousiasme met elkaar aan de slag. Het regioniveau is daar zeker een van de succesfactoren in. Plus het geld dat Jetta Klijnsma beschikbaar stelde. Maar het is vooral te danken aan de inzet van mensen, lokaal, regionaal en landelijk, die niet opgeven, die volhouden. De beweging die nu is ontstaan zal niet snel stilvallen, daarvan is Geel overtuigd. In de regio’s zijn nu projectleiders aangesteld, mensen die er verantwoordelijk voor zijn dat plannen ook in werkelijkheid worden omgezet, en die aanjagen waar de boel zou kunnen kunnen verslappen. 

Het goede doen

“Ik weet dat nog niet alle GGZ-instellingen er evenzeer van zijn doordrongen dat werk belangrijk is bij herstel. Maar ik heb er vertrouwen in dat we de goede kant op bewegen. Ook door mijn inzet hoop ik daaraan bij te dragen. Wat ik als voorzitter kan doen is misschien beperkt, maar niet onbelangrijk. Op het juiste moment het goede doen, dat is wat ik wil. Daar wordt ik blij van.”

Werkgevers beter faciliteren

“Werkgevers geven me wel eens het signaal dat ze best iets willen doen voor mensen met een psychische aandoening, maar dat ze daarin nog te weinig worden geholpen.” De ondersteuning is tot nu toe vooral cliëntgericht. Geel zou als toekomstig speerpunt graag meer aandacht voor de werkgeverskant willen zien. Positief is dat in veel plannen van aanpak dit een issue is. Zo worden in meerdere regio’s verbindingen gelegd tussen werkgeversservicepunten en de GGZ. Maar die koppelfunctie tussen werkgever en psychisch kwetsbare werkzoekende zou versterkt kunnen worden. “Ik hoop dat we daar ontwikkeling in gaan zien”, aldus Geel.

Toekomstdroom

Wat is de toekomstdroom van Jacobine Geel? Wat wil ze over een paar jaar hebben bereikt? “Ik heb een paar jaar geleden gekozen voor de GGZ”, zegt Geel, “omdat ik geloof in een benadering waarin de mogelijkheden van mensen centraal staan en niet hun beperkingen. De GGZ is daarin aan het bewegen, maar er is nog een weg te gaan. Natuurlijk, een mens met een probleem, iemand die ziek is, moet worden behandeld. Maar als mens wil iedereen vooral worden gezien en gehoord. Ik zou het geweldig vinden als ik over een paar jaar kan vaststellen dat we de draai van beperking naar mogelijkheden echt hebben gemaakt.”

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.