Handvatten Werkgeversdienstverlening

21 juni 2012

Notitie Samenwerking werkgeversdienstverlening met ontwikkelvarianten gemeenten en UWV beschikbaar. Door de gewijzigde wet SUWI moeten UWV en gemeenten hun samenwerking richting werkgevers binnen nieuwe kaders vormgeven.

Samen met de bezuinigingen bij het UWV leidt dit tot ingrijpende veranderingen in de taken van gemeenten en het UWV. Nog meer dan voorheen moeten zij elkaar aanvullen en versterken in de dienstverlening op de Werkpleinen. In de Notitie Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV (pdf, 767 KB) worden een aantal ontwikkelvarianten voor wg-dienstverlening gepresenteerd.  

Doel notitie

De notitie gaat in op de volgende onderwerpen: 

  • Gezamenlijke afspraken wg-dienstverlening met behulp van een handreiking;
  • Kaders en voor- en nadelen van bepaalde keuzes;
  • Drie concrete voorbeelden: ter illustratie en inspiratie.

Ontwikkelvarianten wg-dienstverlening (op regionaal niveau)

Uit de regionale praktijk blijkt dat er grofweg drie ontwikkelvarianten denkbaar zijn voor het gestalte geven aan de samenwerking in de regio’s en landelijk op het gebied van wg-dienstverlening: 

  1. Ontwikkelvariant 1: Maximale samenwerking op regionaal niveau;
  2. Ontwikkelvariant 2: Samenwerking op regionaal niveau met uitvoerende gezamenlijke teams in subregio’s;
  3. Ontwikkelvariant 3: Gemeenten en UWV werken in een arbeidsmarktregio vanuit een eigen werkgeversteam naast elkaar, maar wel in onderlinge coördinatie/afstemming.

De notitie geeft een goede inschatting wat de bijdrage van elke ontwikkelvariant is aan de doelstellingen van gemeenten en UWV, werkgevers en werkzoekenden.

Meer weten?

Via info@samenvoordeklant.nl zijn (extra) exemplaren van de notitie kosteloos op te vragen. Ook kun je daar terecht voor verdere informatie.

Notitie Werkgeversdienstverlening met ontwikkelvarianten

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.