Het echte werk – Publiekprivate samenwerking in 35 regio’s

14 mei 2014

Door intensievere samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendbranche zijn tussen mei 2013 en januari 2014 2.700 werkzoekenden met een WWB-uitkering aan een baan geholpen. De interactieve pdf ‘Het echte werk’ beschrijft de ervaringen van de 35 betrokken arbeidsmarktregio's. Dit document is op 15 april 2014 aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overhandigd. Op 14 februari 2013 gaf staatssecretaris Klijnsma de Programmaraad en de ABU de opdracht 'een inhoudelijke impuls te geven aan de samenwerking tussen gemeenten, UWV en uitzendbranche'. Dit leidde tot het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’, waaraan alle 35 arbeidsmarktregio’s deelnamen.

Voortzetting

De regio’s zijn het er unaniem over eens dat werkzoekenden en werkgevers gebaat zijn bij deze publiekprivate samenwerking. Er is veel ervaring opgedaan en kennis uitgewisseld. Alle regio’s hebben dan ook besloten de samenwerking voort te zetten. Zij versterken hiermee de impuls die van de opdracht uitging.

Interactieve pdf

In de interactieve pdf 'Het echte werk – publiekprivate samenwerking in 35 regio’s' zijn de ervaringen opgetekend. Het document omvat negen overkoepelende thema’s, 35 ervaringsverhalen en nuttige links naar online informatiebronnen. Ook is het mogelijk kennisdocumenten en procesbeschrijvingen te downloaden. Op 15 april maken Bruno Bruins, lid van de Programmaraad (namens UWV), en Jurriën Koops, directeur van de ABU, het document openbaar tijdens de SZW-dag in Amsterdam.

De publicatie is een interactief document voor en door de regio’s die nog meer stappen willen zetten in de publiekprivate samenwerking. Doel is de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening naar een hoger niveau te tillen, kennis te delen en van elkaar te leren. De pdf is het beste te bekijken en gebruiken op pc of laptop. Alle deelnemende regio's ontvangen het bestand op de dag van de uitreiking en zijn vrij het te delen en verspreiden.

Download 'Het echte werk – publiekprivate samenwerking in 35 regio’s' (pdf, 18,6 MB). Voor het beste resultaat de interactieve pdf lokaal opslaan en openen met Adobe.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.