Hoe kunnen gemeenten hun nieuwe taken in het sociaal domein verbinden

09 november 2012

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de lokale maatschappelijke ondersteuning in de domeinen werk, inkomen, welzijn, zorg en opvoeden, en veiligheid. Gemeenten moeten daarbij verbindingen leggen tussen werk, activering en maatschappelijke ondersteuning. De ministeries van SZW en VWS hebben een verkenning uitgevoerd naar mogelijke verbindingen in het sociaal domein.

De resultaten van deze verkenning zijn gepubliceerd in ‘Winst door verbinden van werk, activering en maatschappelijke ondersteuning 

In de publicatie worden verschillende verbindingen beschreven waar gemeenten mee aan de slag kunnen gaan. Door verbindingen te leggen krijgen kwetsbare burgers meer keuzes en een betere ondersteuning bij participatie 

Ontwikkelingen en kansen

Gemeenten staan nog aan het begin van het veranderingsproces. Er is nog geen wettelijk kader voor een nieuwe werkwijze en financiering. De verkenning levert dus geen cijfermateriaal over verbindingen en beschrijvingen van uitgewerkte methodieken, stappenplannen en evaluaties. De verkenning laat zien welke ontwikkelingen er nu plaatsvinden en welke kansen deze verbindingen bieden.

Bron: VNG

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.