IW4 krijgt belangrijke rol bij re-integratie naar werk

16 mei 2012

De colleges van B&W van de gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal hebben samen een plan gemaakt voor de herstructurering van de NV IW4. IW4 voert nu de sociale werkvoorziening uit voor deze gemeenten. Met de komst van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) krijgen gemeenten minder geld voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Om te voorkomen dat hierdoor IW4 grote verliezen lijdt krijgt de organisatie een bredere taak. IW4 wordt meer een re-integratiebedrijf en een plaatsingsbedrijf, dat mensen met een uitkering helpt bij het opdoen van werkervaring of mensen (definitief) plaatst bij werkgevers.

De gemeenten zoeken dan ook actief de samenwerking op met het bedrijfsleven. Voor de financiering van deze organisatieverandering vragen de vier gemeenten extra financiële middelen aan bij het Rijk.

Herstructureringsplan

Met de komst van de Wwnv wil het Rijk zo’n 1,8 miljard euro bezuinigen. Dat betekent dat de gemeenten minder geld hebben voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening en er minder geld is voor de begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar werk. Dit heeft als gevolg dat IW4 grote verliezen gaat leiden als er niet wordt ingegrepen.

Samen met IW4 hebben de gemeenten een herstructureringsplan opgesteld dat er voor gaat zorgen dat tekorten worden terug gebracht. In de nieuwe situatie gaan de gemeenten nog meer gebruik maken van de deskundigheid, contacten met de arbeidsmarkt en faciliteiten van IW4.

Maatregelen

Een van de maatregelen in het herstructureringsplan is dat gemeenten straks meer gebruik maken van de kennis van IW4 bij het begeleiden en trainen van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook worden uitkeringsgerechtigden tijdelijk ingezet binnen IW4 of bij werk dat IW4 in opdracht van bedrijven elders uitvoert. Hierdoor kunnen zij belangrijke werkervaring opdoen. IW4 wordt dus meer een re-integratiebedrijf en een plaatsingsbedrijf. Daarnaast neemt IW4 zelf maatregelen die leiden tot minder kosten en een hogere productiviteit.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.