Kamerbrief over resultaten meta-analyse aansluiting wetgeving voor jongeren met beperking

19 april 2017 | Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van een meta-analyse van verschillende onderzoeken naar de mate waarin de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs inhoudelijk op elkaar aansluiten en een goede basis bieden om de groep jongeren van 18 tot 23 jaar met een beperking de zorg en ondersteuning te bieden die hun ontwikkeling bevordert.

De meta-analyse is opgesteld naar aanleiding van de motie van de leden Dik-Faber en Voordewind van 17 maart 20161. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering aanvullend onderzoek te doen naar de inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende wetgeving waar de groep jongeren van 18 tot 23 jaar met een beperking mee te maken heeft.

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.