Kamerbrief Simpel Switchen in de Participatieketen

07 januari 2019

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft middels een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Met Simpel Switchen wil Van Ark dat mensen zich durven te ontwikkelen en zich veilig genoeg voelen om de stappen die ze kunnen maken ook daadwerkelijk  gaan maken. De belangrijkste knelpunten die het mensen bemoeilijken om stappen te zetten worden in de brief aan de hand van de volgende vier sporen uitgewerkt:

  1. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt
  2. Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan
  3. Meedoen op de best passende plek 
  4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning

In de brief wordt ook het onderzoeksrapport 'Stromen in de Sociale Zekerheid 2016' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aangekaart. Het CBS heeft gemeten in hoeverre mensen die in het jaar 2016 vanuit de Participatiewet zijn gaan werken, binnen één jaar via een kort dienstverband zijn doorgestroomd naar de ZW of WW.

De vraag was of er in 2016 grote veranderingen zijn opgetreden in transitie richting ZW- en WW-uitkeringen ten opzichte van eerdere jaren. Er blijkt een toename van de transitie richting WW of ZW, maar zowel in 2015 als in 2016 ligt dit onder de landelijke grenswaarde voor bovenmatigheid. In 2016 mondt 17 procent van de gestarte banen van personen vanuit de Participatiewet uit in een WW- of ZW-uitkering. Dit is gelijk aan het transitiepercentage in 2015. Wel ligt dit percentage met 15 procent twee procentpunt hoger dan in 2014.

Aanleiding

Op 20 november 2018 informeerde Van Ark de Tweede Kamer over het breed offensief om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Zij gaf aan te willen kijken hoe de drempels voor mensen om werk te aanvaarden kunnen worden weggenomen en de overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, banenafspraak en een reguliere baan kunnen worden versoepeld, ook in de weg terug als het even tegen zit. Hiervoor is het project Simpel Switchen in de Participatieketen gestart.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.