Kamerbrief stand van zaken overheid implementatie banenafspraak arbeidsbeperkten

20 december 2018

In een kamerbrief informeert minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking bij de rijksoverheid en over de acties om die te versnellen.

Daarnaast blikt Ollongren terug op een jaar waarin veel is gebeurd rondom de banenafspraak. Voor de overheid zijn belangrijke ontwikkelingen geweest: de invoering van de quotumregeling, de resultaten van het brede onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden bij de overheid, en de door de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigde vereenvoudiging van de regelgeving rondom de banenafspraak. 

Blik op de toekomst

Bestuurlijke afspraken met de werkgevers van overheids- en onderwijssectoren
Overleg met vertegenwoordigers van de werkgevers van overheids- en onderwijsssectoren om bestuurlijke afspraken te maken is gestart. De afspraken wil de staatssecretaris laten uitmonden in een werkagenda met concrete acties voor elke overheidssector. welke als doel hebben om de inspanningen en resultaten te stimuleren, faciliteren en inzichtelijk te maken, goede voorbeelden te delen en de voortgang te bewaken. Afgesproken is de bestuurlijke afspraken eind januari 2019 te ondertekenen.  

Inrichting Kennisalliantie
De beoogde Kennisalliantie, die op dit moment wordt ingericht, zal de overheidssectoren actief ondersteunen, om realisatie van banen verder te brengen en zal intensief samenwerken met andere partijen die al actief zijn op dit vlak.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.