Kennis- en Participatiefestival

05 februari 2018

Het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad organiseren het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bekijk hier de presentaties van het festival.

Dit festival is op 24 mei 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur met een inloop vanaf 9.30 uur in 1931 Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch. De staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, openen de bijeenkomst. 

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt. Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor. De afgelopen periode zijn er initiatieven genomen om de samenwerking tussen GGZ, gemeenten, UWV, werkgevers en cliëntorganisaties te bevorderen. Zo hebben GGZ NL en UWV sinds 2012 een convenant, hebben de ministeries van SZW en VWS het project Mensenwerk gestart en is recent door het ministerie van SZW de financiële impuls stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen beschikbaar gesteld. Inmiddels wordt in 31 arbeidsmarktregio’s uitvoering gegeven aan de projectplannen om arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten door middel van samenwerking tussen partijen in het sociaal domein.

Kennis- en Participatiefestival

Tijdens het Kennis- en Participatiefestival krijgt u inzicht in de stand van zaken in de ontwikkelingen op dit terrein en besteden we tijdens de workshops uitgebreid aandacht aan de samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s: wat is daar bereikt en wat zijn de ambities voor de toekomst. Wat is (nog meer) nodig om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen en te houden en hoe geven we hieraan invullen?

Inschrijven

Onderstaand treft u het globale programma aan voor deze dag. In het programmaboekje staat een uitgebreid overzicht van de workshops en lezingen. U hoeft zich voor de workshops/lezingen niet vooraf in te schrijven dit gebeurt op de dag zelf. Wees daarom goed voorbereid, bekijk het programma want "vol is vol". 

09.30Inloop
10.00Opening met staatssecretaris van VWS en SZW
10.15Ondertekening nieuwe convenant
10.30

Tweegesprek Fred Paling en Jacobine Geel

Aansluitend gesprek met de bestuurders van de aansluitende partijen en de directeur van AWVN (Harry van de Kraats)

Verder aandacht voor regionale samenwerkingsprojecten

11.00

Noorse keynotespeaker: Vigdis Sveinsdottir.

‘Individual Placement ans Support (IPS) for Patients with Moderate to Severe Mental Illness in Norway: Practice, research and policy issues'

11.30Lunch
12.15

1e ronde workshops en uitwisseling van onderzoek

Parallel aan 1e ronde workshops en uitwisseling van onderzoek:

Besloten lunch café: directeuren UWV, gemeenten en GGZ met elkaar in gesprek over hun rol t.a.v. de uitvoering van het convenant in hun regio m.b.t. de volgende onderwerpen:

1. Samenwerking: wat werkt!

2. Gezamenlijke werkgeversbenadering

3. Geestelijke gezondheid en arbeidsparticipatie

13.15Wissel
13.302e ronde workshops en uitwisseling van onderzoek
14.30Wissel
14.453e ronde workshops en uitwisseling van onderzoek
15.45Wissel
16.00Afsluiting
16.15Netwerkgelegenheid en borrel

Schrijf hier in. 

Beperkte deelname private partijen

Voor de bijeenkomst wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor het Kennis- en Participatiefestival een bevestiging van toelating.

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.