Kennisdocument Ondersteuning mensen met arbeidsbeperking naar regulier werk

27 oktober 2016

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Programmaraad een Kennisdocument (PDF, 718 kb) opgesteld waarin antwoord op veel gestelde vragen wordt gegeven over:

 • de ondersteuning naar regulier werk van mensen uit de Participatiewet met arbeidsbeperkingen,
 • de instrumenten die kunnen worden ingezet en
 • de financiering daarvan.  

Dit document is in eerste instantie opgesteld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met ondersteuning naar regulier werk te maken hebben. Ook is de informatie interessant voor bestuurders van gemeenten, sociale partners, cliëntenraden, Sw-bedrijven, scholen van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en werkgevers. In het kennisdocument komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Wie is verantwoordelijk voor ondersteuning naar regulier werk?
 2. Ondersteuning aan jongeren
 3. Inkomensondersteuning door gemeenten
 4. Welke instrumenten zijn er voor gemeenten qua arbeidsondersteuning? Een overview.
 5. Loonkostensubsidie en loonwaardebepaling
 6. No-riskpolis
 7. Jobcoach/begeleiding en overige werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking
 8. Proefplaatsing en participatieplaatsen
 9. Fiscale instrumenten voor een werkgever
 10. Overige instrumenten van ondersteuning en dienstverlening
 11. Financiële middelen voor ondersteuning voor de doelgroep Participatiewet
 12. Relatie met wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Meer informatie

In dit kennisdocument wordt waar nodig ook verwezen naar relevante links. Meer algemene informatie over instrumenten staat in de Toolkit Participatiewet van de Programmaraad en in de publicatie Mensen met een beperking aan de slag helpen.

Medio 2017 is er een nieuw kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten uitgegeven.

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.