Landelijke activiteiten Domein Werk

20 maart 2019
Leden van de Expertgroep Werk ervaren dusdanig veel initiatieven en projecten, dat zij de bomen door het bos niet meer zien. Zij hebben gevraagd om een helder overzicht waarin alle initiatieven zijn opgenomen. Met dit document pogen wij een zo volledig mogelijk overzicht te geven. Niet alleen voor de Expertgroep Werk, maar voor iedereen die wil weten wat er speelt binnen het domein Werk.

Kader en indeling

Dit overzicht (pdf, 447 kB) biedt inzicht in landelijke projecten, overleggen, activiteiten en platforms op het gebied van Werk. Hierin opgenomen zijn alleen de landelijke initiatieven (beslaat een initiatief drie regio’s of meer dan nemen wij dit ook op). De nummers corresponderen met de nummers in een te ontwikkelen plaat op basis van dit overzicht en zijn dus niet altijd opvolgend. Dit overzicht is onderverdeeld in:
 

1. Directe ondersteuning en Ontwikkeling 

Hier leest u welke ondersteuningsmiddelen vanuit Europa, onze ministeries en vanuit arbeidsmarktregio’s geïnitieerd zijn waar u
eventueel gebruik van kunt maken of waar wij als land gebruik van (kunnen) maken. Dit geldt ook voor de verdere professionalisering
van medewerkers. Ook leest u hier over de niet-technische projecten die straks mogelijk van invloed kunnen zijn op uw dienstverlening.

2. Wetgeving en Kennisdeling 

Hier vindt u verschillende platforms voor kennisdeling. Daarnaast hebben we te maken met meerdere overlegvormen. Ook de
ondersteunende wetgeving, verdragen, convenanten etc komen hier aan de orde.

3. Onderzoek en ontwikkeling van ondersteunende ICT 

In dit hoofdstuk leest u de projecten en onderzoeken die zich richten op de ICT en gegevensuitwisseling. Deze is benodigd om in de
toekomst eenvoudig en transparant te kunnen communiceren binnen het Sociaal domein maar ook tussen publieke en private partijen.

Beheer

Eens per kwartaal vindt een update plaats: eerste maandag in januari, eerste maandag in april, eerste maandag in juli en eerste maandag in oktober. Wilt u iets wijzigen of aanvullen, geef dit door aan één van de contactpersonen. Wijzigingen, nieuwe projecten of initiatieven moeten op de 15e van de maand voor de maand van de update binnen zijn.
 

Contactpersonen voor het indienen van wijzigingen:

  • Kees Stapper - kees.stapper(at)uwv.nl
  • Ellen Verburgt - everburgt(at)bkwi.nl
  • Bhartie Brandsma - bbrandsma(at)cedris.nl
  • Gerlinde Scheper - gscheper(at)samenvoordeklant.nl
  • René Sjouwerman - rsjouwerman(at)divosa.nl
  • Maurits Gortemaker - maurits.gortemaker(at)wigo4it.nl
  • Yvonne van Capelle - CapelleYvCappelle(at)MINSZW.nl
  • Yvette Memelink - yvette.memelink(at)vng.nl
N.B. De meeste personen waarvan via dit document het mailadres bekend is gemaakt, hebben (stilzwijgend) goedkeuring verleend. Indien iemand het niet eens is met zijn/haar vermelding is, dan graag contact opnemen met Yvette Memelink.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.