Nadira Rambocus, vertrekkend projectleider Zuid-Kennemerland en IJmond: “We hebben een succesvol project opgezet met zijn allen”

05 december 2018

Nadira Rambocus is projectleider sinds het begin van de samenwerking in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Binnenkort zwaait zij af, terwijl het samenwerkingsproject nog doorloopt tot oktober 2019. Waarom? Dat doet ze uit de doeken in dit interview, waarin ze ook terugkijkt op het bezoek van ambassadeur Tamara van Ark.

Je vertrekt binnenkort als projectleider. Waarom?

“Ik ben projectleider tot eind december 2018. Dat hebben we bij de start van het project al vastgelegd, juist om de voortgang en continuïteit te borgen. We wilden voorkomen dat ik in mijn eentje verantwoordelijk zou zijn voor de verbinding tussen de partijen. Uiteindelijk moeten de partijen dat namelijk zelf oppakken. Halverwege 2018 is de vraag expliciet gesteld wie de projectleidersrol gaat overnemen, of liever gezegd, hoe we die gaan invullen. Dat gaat gebeuren door een viertal personen, vanuit de verschillende samenwerkende partijen en sectoren. Sinds eind oktober is de overdracht gaande. Ik zit de projectgroep niet meer voor en bepaal ook de agenda niet meer. Eigenlijk zou ik in 2019 nog een coachende rol hebben, uiterlijk tot september, maar uiteindelijk bleek dat niet nodig en kan ik eerder stoppen.”

De aansturing van de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen wordt belegd bij:

  • René Damen, Arbeidsdeskundige UWV
  • Leen Verzendaal, IPS Trajectbegeleider REAKT IJmond
  • Dagmar Voss, ervaringsdeskundige en projectmedewerker
  • Rinske Wegener, beleidsmedewerker W&I gemeente Haarlem

“We hebben in ons project geen bestuurlijke stuurgroep, maar alleen een projectgroep. De leden daarvan komen uit de GGZ, gemeenten, UWV, RIBW, et cetera. Het zijn over het algemeen managers of uitvoerenden. De reden daarvoor is dat we sterk vanuit de ervaringen uit de praktijk willen werken, om de knelpunten in beeld te brengen en aan te pakken. Vanuit die praktijk leggen we wel de verbindingen met de organisaties, als het nodig is op bestuurlijk niveau. Een voorbeeld ervan is de aanpak van Benefit Counseling. René Damen van UWV heeft ervoor gezorgd dat de sociaal raadslieden die Benefit Counseling uitvoeren lijntjes hebben met de relevante afdelingen binnen UWV, zodat het proces soepel verloopt.”

Werkt dat? De meeste regio’s hebben wel een bestuurlijk forum.

“Tot nu toe wel. Hoewel we geen bestuurlijke stuurgroep hebben, zijn er wel verbindingen met het bestuurlijke niveau. We hebben wel goed geïnvesteerd in een bestuurlijk draagvlak. In het begin van het project heb ik, samen met anderen, alle bestuurders gesproken en geïnformeerd. De bestuurders staan erachter en geven hun medewerkers ook tijd en ruimte voor dit project. Ik ben er gerust op dat dit goed blijft gaan, juist omdat de projectleidersrol bij een viertal personen uit de verschillende organisaties komt te liggen. Het werkbezoek van Tamara Van Ark heeft overigens ook goed geholpen voor het bestuurlijk draagvlak. Het bracht focus en publiciteit.”

Staatsecretaris Tamara van Ark is ambassadeur voor jullie regio. Hoe kijk je terug op haar bezoek?

“Wat mij het meeste raakte was haar oprechte interesse, haar enthousiasme, en haar kennis van zaken. Dat had ik niet verwacht, althans niet in die mate. Ze sluit aan bij mensen. Dat kan alleen als je weet waar het om gaat. Ze gaf ook blijk van veel herkenning bij onze ervaringen en knelpunten. Het ministerie van SZW blijkt al bezig te zijn met een aantal dingen waar wij tegenaan lopen.”

Hoe heb je je projectleiderschap ervaren?

“Ik kijk met veel plezier terug op die vijf kwartalen, en het is jammer om te stoppen. Mooi was het vooral om te zien hoe alle partijen elkaar wisten te vinden en hoe ze samenwerken. Natuurlijk, bij de een gaat dat wat beter dan bij de ander, maar over het algemeen is de samenwerking tussen alle partijen prima. We hebben een succesvol project opgezet met zijn allen. Er is inzicht ontstaan in elkaars situatie, in de afstand die er soms is tussen de verschillende organisaties, en in het feit dat er dialoog nodig is. En heel belangrijk: we weten nu van elkaar dat als er eens een keer een hobbel is, dat niet te wijten is aan onwil.”

“Het belangrijkste pluspunt van de afgelopen periode is naar mijn mening dat het enthousiasme naar boven is gehaald. En een tweede heel belangrijk punt is dat projectleiderschap duaal is ingevuld. Ik heb dat van het begin af aan samen gedaan met Dagmar Voss. Zij is ervaringsdeskundige en kan daardoor zaken inbrengen die ik niet zie. Dat is echt een grote meerwaarde.”

“Echt negatieve ervaringen heb ik eigenlijk niet opgedaan. Ik zei al dat een paar partijen misschien iets minder zichtbaar bij de samenwerking betrokken zijn. Maar toch blijven ook zij betrokken en straks, als het projectleiderschap overgaat op de groep van vier, zal dat eigenlijk alleen maar makkelijker worden. Ik kan niet anders zeggen dan dat we gewoon een goed lopend project hebben opgezet.”

Bij het werkbezoek van Tamara van Ark hebben jullie haar 12 kaarten meegegeven met knelpunten die zij in het Haagse zou kunnen aanpakken. Wat vind je daarvan de belangrijkste?

“Ze zijn allemaal belangrijk! Maar als ik er drie uit moet lichten, dan staat op nummer één: werken moet lonen. Ik zie regelmatig in mijn omgeving dat mensen daarmee worstelen. Ze willen werken, ze gaan aan het werk, maar qua inkomen blijven ze gelijk of gaan ze er zelfs op achteruit. Dat kan echt niet. In de tweede plaats: heb er oog voor dat psychische aandoeningen de mogelijkheid van terugval in zich dragen. Het ziekteverloop kan grillig zijn, en beslaat een lange termijn. En ten derde: het maakt in de praktijk nogal wat uit vanuit welke regeling je aan het werk wil komen, de WIA de Wajong, of de Participatiewet. Die verschillen moeten er echt uit.”

Tot slot van het interview vertelt Nadira dat de regio een brief heeft gestuurd naar Tamara van Ark om haar te bedanken voor haar bezoek, maar ook om in 2019 nogmaals een gesprek te hebben in het kader van haar ambassadeurschap. De regio is graag bereid om daarvoor een keer naar Den Haag af te reizen.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.