Nieuw: Werkprocessen loonkostensubsidie

03 december 2014

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Met de invoering van de Participatiewet komen er nieuwe instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Dit model werkprocessen behandelt de nieuwe invulling van loonkostensubsidie.

Wanneer mensen niet in staat zijn om als zij volledig zouden werken ten minste het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, moeten werkgevers gecompenseerd worden voor het deel dat mensen niet productief kunnen zijn. Op die manier kunnen mensen die bijvoorbeeld door een arbeidshandicap een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben zoveel mogelijk worden ingeschakeld.

Het model werkprocessen loonkostensubsidie (pdf, 172 kb) sluit aan bij eerder vervaardigde procesmodellen voor de aanvullende inkomensvoorziening. Dit betekent dat de producten van een definitie en kostendrager worden voorzien. De processtappen worden uitgewerkt en van voorbeeldindicatoren voorzien. De definities zijn afgestemd op gangbare definities in andere producten.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.