Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen - april 2018

24 april 2018

Een nieuwe lente, een nieuwe nieuwsbrief. Lees hoe in Drechtsteden GGZ en Werk & Inkomen van elkaar leren bij het maken van matches op de arbeidsmarkt en daar stappen in maken. En hoe marketing- en communicatiebureau Tomeloos niet alleen uit verantwoordelijkheidsbesef mensen met psychische aandoeningen in dienst heeft, maar daar bedrijfsmatige voordelen mee behaalt. Het mes snijdt aan twee kanten.

Genoeg kennis en ervaringen om te delen. Dat is ook de intentie van het Kennis- en participatiefestival dat op 24 mei wordt gehouden. Dus: tot ziens in Den Bosch!

In deze nieuwsbrief:

Oratie Roland Blonk

Op 6 april sprak Roland Blonk zijn oratie uit die hoort bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid aan Tilburg University. Zijn hoofdthema is: hoe komen we nu dichterbij een inclusieve arbeidsmarkt

Harry Michon: benut de kracht van IPS

In Sprank nummer 3 van dit jaar staat een kort interview met Harry Michon, senior wetenschappelijk medewerker van het Trimbos Instituut en medeauteur van het handboek ‘IPS werkt!. Daarin stelt hij onder meer dat de uitgangspunten van IPS ook toepasbaar zijn op andere doelgroepen dan mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals lichtere vormen. Of bij mensen die niet in behandeling zijn bij de GGZ.

Campagne ‘Zet ervaringskennis in’ van start

Tijdens de landelijke Dag van de ervaringsdeskundige op 6 april in Heiloo is de campagne ‘Zet ervaringskennis in’ gelanceerd. Doel is om meer ervaringskennis in te zetten. Het initiatief ligt bij de RIBW Alliantie, het landelijke samenwerkingsverband van de 22 RIBW’s in ons land. RIBW staat voor Regionale Instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen. In de praktijk werken RIBW’s met de cliënt aan 5 belangrijke leefgebieden: psychische en lichamelijke gezondheid, daginvulling/werk, wonen, sociale relaties en financiën. 

Meer info op: GGZ nieuws en Ervaringskennis.nu

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

De Programmaraad (Divosa, Cedris, UWV en VNG) en GGZ Nederland willen meer aandacht voor de re-integratie van mensen met een psychische aandoening. De Routekaart psychische aandoeningen en werk is daarin een belangrijk instrument. Het is één van de uitkomsten van de regionale werkateliers psychische kwetsbaarheid, die van mei 2016 tot april 2017 in bijna alle arbeidsmarktregio’s zijn gehouden: interactieve bijeenkomsten waar professionals van GGZ, UWV en gemeenten kennismaakten, elkaar leerden kennen en kennis uitwisselden over bewezen effectieve methoden om mensen te laten participeren.

De ervaringen uit de werkateliers zijn neergelegd in het rapport ‘Samen werken aan werk. Psychische aandoeningen en werk: wat we weten, wat we kunnen doen’. In vervolg op de werkateliers hebben 31 arbeidsmarktregio’s plannen gemaakt om in de komende twee jaar de samenwerking verder te brengen. Het ministerie van SZW stelt daarvoor een financiële impuls beschikbaar. De Programmaraad heeft een helpdesk opgezet voor vragen over samenwerking: de helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl.Via App Many kunnen professionals vragen aan elkaarstellen en informatie uitwisselen. De app is te vinden in iTunes, Google Play en Windows Phone. Handige documenten voor het gebruik van Many: Wat is Many inclusief de regio codes en categorieën? en Hoe plaats ik een bericht in Many?. Natuurlijk is er veel meer relevante informatie beschikbaar, zoals de Divosa-werkwijzer en Mensen-met-mogelijkheden. Veel meer links naar informatie zijn beschikbaar in de Routekaart psychische aandoeningen en werk.

 

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.