Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen - juli 2018

04 juli 2018

Dit is de laatste nieuwsbrief vóór de zomervakantie. De samenwerkingsprojecten in de regio zijn over het algemeen goed op gang hoewel in sommige regio’s nog wel wat hobbels te nemen zijn, zo blijkt onder meer uit de intervisiebijeenkomsten van de projectleiders. In deze nieuwsbrief onder meer een voorbeeld van een regio waar de samenwerking aanslaat: Noord Holland Noord. Plus via de persoon van bestuurslid Sjoerd van het Erve aandacht voor Cedris, één van de organisaties die op 24 mei het convenant ‘naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’ ondertekenden. Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie en opereert vanouds als de brancheorganisatie van de SW-bedrijven. En aandacht voor twee interventies: SHARP-at-work en CORAL 2.0. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf in hier in. 

In deze nieuwsbrief

Jaarverslag 2017 CIAO

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie CIAO publiceerde onlangs het jaarverslag over 2017. Daarin uiteraard de behaalde resultaten, maar ook een aantal interessante achtergrondartikelen. Het jaarverslag is in druk verschenen, maar is ook beschikbaar via de site van CIAO

Nieuwe wegen in GGZ en opvang

Het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’ is onlangs afgesloten. Het programma, uitgevoerd in opdracht van GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en de landelijke organisatie van cliënten MIND en gefinancierd door het Ministerie van VWS, had als doel om samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein te stimuleren. Met aandacht voor zorg en behandeling, wonen, begeleiding, schuldhulpverlening, sociale contacten, zinvolle daginvulling, opleiding en werk. Lees hier de eindpublicatie.

CORAL 2.0 helpt bij afwegingen rond openheid over psychische aandoeningen op de werkvloer

Vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je psychische aandoening of niet? En áls je open bent, wat vertel je dan, op welk moment en aan wie? De vernieuwde keuzehulp CORAL 2.0 helpt bij deze persoonlijke afwegingen. Bovendien is er nu een handleiding beschikbaar voor bijvoorbeeld klantmanagers bij een gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches, P&O’ers en ggz-medewerkers.
 
Openheid over psychische problemen is een belangrijk onderwerp voor veel mensen die daarmee te maken hebben (gehad) en op zoek zijn naar werk of aan het werk zijn. Mensen hebben verschillende redenen om wel of niet, in meerdere of mindere mate, hun psychische problemen te bespreken in de werkomgeving. Onder meer verwachte of ervaren stigma en discriminatie kunnen een rol spelen.

Bewezen effectief

King’s College London ontwikkelde daarom een keuzehulp: CORAL (Conceal Or ReveAL). In Engeland is de tool bovendien onderzocht. Proefpersonen werden willekeurig in twee groepen verdeeld, waarbij de ene groep alleen standaardzorg kreeg. De anderen kregen dezelfde standaardzorg en maakten daarnaast gebruik van CORAL. De personen in de CORAL-groep bleken significant minder last te hebben van besluitvormingsconflicten. Bovendien bleek dat de CORAL-gebruikers vaker een fulltime betaalde baan hadden gevonden en behouden dan de mensen in de controlegroep (Henderson et al., 2013).
 

Digitaal en verdiept

Kenniscentrum Phrenos vertaalde CORAL eerder al in het Nederlands. Nu is de keuzehulp door Phrenos, Tilburg University/Tranzo en Samen Sterk zonder Stigma verder verdiept en gedigitaliseerd. Daarnaast is er een uitgebreide handleiding toegevoegd voor bijvoorbeeld klantmanagers bij een gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches, P&O’ers en ggz-medewerkers. Zij kunnen CORAL 2.0 inzetten bij (potentiële) werknemers met psychische gezondheidsproblemen. Deze werknemers kunnen zo ondersteund worden in het nemen van en ten uitvoer brengen van besluiten met betrekking tot openheid. Met CORAL 2.0 kunnen mensen met psychische problemen en professionals over langere tijd en op systematische wijze het thema ‘openheid in werksituaties’ bespreken.
 
Meer informatie: De keuzehulp en handleiding vind je via samensterkzonderstigma.nl/coral20
 
Wil je je (potentiële) werknemers attenderen op de keuzehulp? Bestel dan de teaser: een boekje met informatie over CORAL 2.0. Vraag het aan via info@samensterkzonderstigma.nl, graag met vermelding van je functie, de organisatie waar je werkt en het aantal teasers dat je nodig hebt.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.