Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen - juni 2018

06 juni 2018

De uitvoering van de plannen van aanpak is in volle gang. In sommige regio’s zijn het vooral de drie kernpartners die samenwerken: GGZ, gemeenten en UWV. Maar in veel meer regio’s worden ook ander partners betrokken. Die verbreding is ook zichtbaar in het convenant ‘Samen werken aan wat werkt’, ondertekent door maar liefst elf organisaties. De zes speerpunten uit dit convenant zullen in de regio’s uitgewerkt gaan worden. Zo versterken de regionale impuls en het nieuwe convenant elkaar op een mooie manier.

In deze nieuwsbrief

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

De Programmaraad (Divosa, Cedris, UWV en VNG) en GGZ Nederland willen meer aandacht voor de re-integratie van mensen met een psychische aandoening. De Routekaart psychische aandoeningen en werk is daarin een belangrijk instrument. Het is één van de uitkomsten van de regionale werkateliers psychische kwetsbaarheid, die van mei 2016 tot april 2017 in bijna alle arbeidsmarktregio’s zijn gehouden: interactieve bijeenkomsten waar professionals van GGZ, UWV en gemeenten kennismaakten, elkaar leerden kennen en kennis uitwisselden over bewezen effectieve methoden om mensen te laten participeren.

De ervaringen uit de werkateliers zijn neergelegd in het rapport ‘Samen werken aan werk. Psychische aandoeningen en werk: wat we weten, wat we kunnen doen’. In vervolg op de werkateliers hebben 31 arbeidsmarktregio’s plannen gemaakt om in de komende twee jaar de samenwerking verder te brengen. Het ministerie van SZW stelt daarvoor een financiële impuls beschikbaar. De Programmaraad heeft een helpdesk opgezet voor vragen over samenwerking: de helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl.Via App Many kunnen professionals vragen aan elkaarstellen en informatie uitwisselen. De app is te vinden in iTunes, Google Play en Windows Phone. Handige documenten voor het gebruik van Many: Wat is Many inclusief de regio codes en categorieën? en Hoe plaats ik een bericht in Many?. Natuurlijk is er veel meer relevante informatie beschikbaar, zoals de Divosa-werkwijzer en Mensen-met-mogelijkheden. Veel meer links naar informatie zijn beschikbaar in de Routekaart psychische aandoeningen en werk.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.