Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen - maart 2018

06 maart 2018

Op 8 februari was er een estafettebijeenkomst voor de projectleiders en andere direct betrokkenen bij de uitvoering van de regionale samenwerkingsplannen. In bijeenkomsten wordt kennis en ervaringen gedeeld en gezocht naar oplossingen voor dilemma’s en problemen die zich onderweg voordoen. Dat uitwisselen en zoeken naar oplossingen gebeurde 8 februari volop, en we laten u daar graag in meedelen. In de eerste plaats door artikelen over de zes interessante workshops, over:

 1. Gegevensuitwisseling en privacy
 2. Waarderend verkennen (appreciative inquiry)
 3. Over samenwerken en meer  
 4. Krachten bundelen bij werkgeversdienstverlening: werkgeversservicepunten en GGZ
 5. Leren van ervaringsdeskundigen
 6. Aan het werk met de IPS-methodiek

Bovendien deelden onderzoeksbureaus Verwey Jonker Instituut en ZINZIZ. de eerste inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de regionale projecten dat zij verrichten in opdracht van het ministerie van SZW. De hoofdpunten kunt u hier nalezen.

Tijdens de Estafettebijeenkomst Regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen op 8 februari heeft Jaap van Weeghel het Handboek IPS werkt! aangeboden aan Erik Dannenberg voorzitter van Divosa. Klik hier om verder te lezen.

Verder in deze nieuwsbrief

Infographic 'Wat doe je tegen stigma?'

 
Vanuit het project Generieke Module Destigmatisering is een infographic ontwikkeld getiteld: ‘Wat doe je tegen stigma?’ De infographic bevat een compacte en actiegerichte samenvatting van de generieke module, primair gericht op mensen die stigma ervaren. De infographic bestaat uit een basispagina, van waaruit naar de verschillende onderdelen kan worden doorgeklikt. De infographic richt zich vooral op de cliënt zelf. Maar het is voor begeleiders en andere professionals uitermate nuttig om er kennis van te nemen. Werk is één van de gebieden waarin stigma een rol kan spelen.

Generieke module

De generieke module destigmatisering is een kwaliteitsstandaard in de GGZ, net zoals een zorgstandaard of een richtlijn. Een generieke module beschrijft zorgcomponenten of zorgonderwerpen die relevant zijn voor meerdere psychische aandoeningen. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn. De standaarden worden ontwikkeld door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). 

Brochure Jobcoaching

Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden in een reguliere functie kunnen (leren) uitvoeren. De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden. Lees meer in de toolkitvan de Programmaraad. Hier vindt u onder meer de brochure ‘Aan de slag met jobcoaching’. Daarin veel informatie over het hoe en waarom van jobcoaching. Wat is het, waarom is goede jobcoaching zo belangrijk, welke keuzes moeten er worden gemaakt in beleid en uitvoering, hoe wordt de kwaliteit geborgd: allemaal vragen waar deze handreiking duidelijke antwoorden op geeft. 

Nieuw boek over HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt

In een inclusieve arbeidsmarkt zijn ook kwetsbare medewerkers werkzaam in ‘reguliere’ organisaties. De rol van de werkgever is daarin belangrijk. Hoe kan de werkgever (kwetsbare) medewerkers includeren binnen de organisatie? In hoeverre is het HRM-beleid hier op ingericht? Daarover gaat dit eerste Nederlandstalige boek over inclusief Human Resource Management.

Schoonmaakbedrijf Asito organiseert Kennisdag Cliëntenparticipatie

De kennisdag heeft als doel het tot stand brengen van verbinding tussen verschillende partijen om cliëntparticipatie in de zorg te bevorderen. Eén van de kennissessies wordt gegeven door Leonore Nieuwmeijer, specialist Inclusiviteit bij Asito en gaat over samenwerking tussen de GGZ en Asito. Asito en UWV tekenen binnenkort een samenwerkingsovereenkomst, het hoe en waarom van deze samenwerking wordt toegelicht in de kennissessie.

Datum: 15 maart 2018
Locatie: Polman Stadion (Heracles Almelo)
Klik hier om aan te melden. 

Mix & Match Markt

Onder het motto ‘mogelijkheden maken doe je door te netwerken’ organiseert GGZ-instelling Arkin op 27 maart de Mix & Match Markt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun familie, vrienden en verdere netwerk. Wat heeft Mix & Match te bieden?

 • Informatiemarkt
 • Workshops
 • Bedrijven presenteren zich
 • CV dokter
 • Droomplek formuleren
 • Sollicitatie oefenen

Plus: ontmoetingsbijeenkomst voor werkgevers, kandidaten, familie en vrienden, gemeente, UWV, trajectcoaches en participatieprojecten. 
Dinsdag 27 maart van 12.00-16.00
Locatie: Mirror Centre, Amsterdam
Aanmelden via: WerkDichterbij@arkin.nl, of bel 020-5901969.

Anders kijken naar Zaankanters

Re-integratie- en jobcoachbedrijf Odibaan heeft het initiatief genomen voor de campagne ‘Anders kijken naar Zaankanters’, daarbij ondersteund door de gemeente Zaanstad. Doel van de campagne is om de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen met beperkingen (waaronder psychische aandoeningen) over het voetlicht te brengen. Via de site en een Facebookpagina krijgen inspirerende verhalen van werkzoekenden en werkgevers een podium. De website is aanvullend op de Facebookcampagne Anders Kijken naar Zaankanters.

Online interventie voor werklozen met psychische klachten

Grip Op Werk is een online groepsinterventie voor mensen zonder werk met depressie en/of angstklachten die hen belemmeren in hun arbeidsparticipatie. De interventie is gericht op zowel klachtenreductie als op arbeidsparticipatie, waarbij beide aspecten elkaar positief beïnvloeden. Grip Op Werk is gebaseerd op het bewezen effectieve Gripopjedip.nl en bevat naast cognitieve gedragsmethodieken ook re-integratie elementen. Grip Op Werk wordt online begeleid door een getrainde GGZ-professional. Het is een integrale aanpak waar de werelden van GGZ en Werk & Inkomen samenkomen.
Grip Op Werk is een samenwerking tussen de Stichting Grip op je Dip (Trimbos-instituut, de Jutters, Indigo, Dimence /Mindfit) en ZINZIZ.
Contactpersoon: Rianne van der Zanden, rzanden@trimbos.nl, 030 – 2959390.

Handboek IPS werkt! aangeboden aan Erik Dannenberg

Tijdens de Estafettebijeenkomst Regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen op 8 februari heeft Jaap van Weeghel het Handboek IPS werkt! aangeboden aan Erik Dannenberg voorzitter van Divosa.

Erik Dannenberg zei dat hij als voorzitter van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen veel contact had met mensen met een (ernstig) psychische aandoening die vanuit een instelling voor Beschermd Wonen worden ondersteund. Daar merkte hij dat er veel stigmatisering is van mensen met een psychische aandoening en dat zij zeker niet altijd automatisch worden opgenomen in een wijk of op de arbeidsmarkt. Hij benadrukte dat te vaak en te snel in een systeem wordt aangevinkt dat iemand niets kan doen en dat dit wat hem betreft niet wenselijk is. Dannenberg noemt IPS een uitstekende methodiek waar ook bij gemeenten belangstelling voor is. Divosa wil die samenwerking graag stimuleren, sloot hij af.

De nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I verschijnt 10 keer per jaar. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf hier in.

 

 

 

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.