Nieuwsbrief samenwerking GGZ en W&I - december 2018

10 december 2018

Begin november bracht staatssecretaris Tamara van Ark een werkbezoek aan de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond, de regio waarvan zij ambassadeur is. Ze kwam halen en brengen. Wat ze meebracht was een zichtbaar enthousiasme en gedrevenheid om de doelstelling van de samenwerking tussen UWV, gemeenten, GGZ en andere stakeholders te realiseren, namelijk meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk helpen. Ze kon daarbij al voorzichtig wat doorkijkjes geven naar voorstellen tot aanpassingen in de Participatiewet, die ze later in november onder de titel ’breed offensief’ naar de Tweede Kamer zou sturen.

Deze voorstellen sluiten deels goed aan bij hetgeen de staatsecretaris meenam van haar bezoek: een aantal knelpunten die de regio ervaart bij de samenwerking en die men graag onder de aandacht van beleidsmakers wil brengen. Daartoe gaven de samenwerkende regionale partijen een twaalftal kaarten mee aan Tamara van Ark, elk met zo’n knelpunt. Die zullen overigens ook herkenbaar zijn voor andere regio’s. Stof genoeg dus om aan de landelijke beleidstafels te bespreken en op te lossen.

In deze nieuwbrief:

Overig nieuws

Nieuws van het convenant

Inmiddels zijn er 16 ambassadeurs die gezamenlijk 17 regio’s onder hun hoede hebben. Dit zijn de ambassadeurs en hun regio’s:

Tamara van ArkStaatssecretaris van SZWZuid-Kennemerland en IJmond
Marc BlomLid Raad van Bestuur Parnassia GroepMidden – Holland
Ronald BroedersDirecteur Innovatie en Professionalisering UWVRivierenland
Christien BrondaDirecteur Participatie en Decentrale Voorzieningen SZWZuid-Holland Centraal
Sjoerd van het ErveBestuurslid CedrisMidden-Brabant
Eric DannenbergVoorzitter DivosaDrenthe
Titia Feldmann Bestuur LP GGZGooi en Vechtstreek
Jacobine GeelVoorzitter GGZ NederlandMidden-Utrecht
Kitty JongVice-voorzitter FNVZeeland
Monique KlompéVoorzitter NVvA. Mensen met MogelijkhedenNoord-Holland Noord
Harry van der Kraats Directeur VNO/AWVNGroningen / Noord-Drenthe
Gerda van der MeerDirecteur CordaanAmersfoort
Fred PalingVoorzitter Raad van Bestuur UWVStedendriehoek en Noordwest Veluwe en Friesland
Jaap van WeeghelDirecteur Kennisinstituut PhrenosWest-Brabant
Guus van Weelden Lid Raad van bestuur UWVFlevoland
Fred Zijlstra Wetenschappelijk directeur Centrum Inclusieve ArbeidsorganisatieFood Valley

ZIE MIJ terugzien?

Afgelopen 31 oktober vond het ZIE MIJ event van Samen Sterk zonder Stigma plaats. Samen Sterk zonder Stigma heeft een speciale ZIE MIJ pagina ingericht. Met een paar muisklikken kan heel veel worden kunt teruggezien, zoals de ZIE MIJ openingsfilm, een videoverslag, de tekeningen van de verschillende activiteiten en uitgebreide achtergrondinformatie over de projecten die in de workshops aan de orde kwamen, met de gegevens van de contactpersonen erbij.

Arbeidsgerichte revalidatie

In 2011 verscheen het boek ‘Arbeidsgerelateerde revalidatie: arbeid als onderdeel van de vroege revalidatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel’ van de auteurs Judith van Velzen, Coen van Bennekom, Jacqueline Boskamp en Jony Meekel. Onlangs publiceerde Heliomare een bijgewerkte versie van dit protocol, dat nu niet meer specifiek gericht is op mensen met niet-aangeboren hersenletsel, maar op alle diagnoses binnen de revalidatie. De beschrijving van de methodiek is aangepast aan de ervaringen opgedaan in de praktijk en de nieuwe wet- en regelgeving en is met name bedoeld om multidisciplinaire teams van revalidatie-instellingen te faciliteren een begin te maken met arbeidsre-integratie bij mensen met een chronische beperking. Bekijken het boek hier

CNV wil psychische aandoeningen bespreekbaar maken op werkvloer

Dat is de boodschap van een artikel in het magazine ‘Mijn vakbond’ van CNV Publieke Diensten. 
Verschillende CNV-bestuurders spreken zich daarin uit voor het doorbreken van het taboe op psychische aandoeningen. Dat doel werd eerder dit jaar op initiatief van Samen Sterk zonder Stigma door vakbonden en ondernemingsraden onderschreven in het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt’, dat zes ingrediënten bevat die moeten bijdragen aan een grotere bekendheid, meer begrip en openheid over psychische kwetsbaarheid.

Congres De Professional Centraal – coaching en begeleiding

Op 24 januari 2019 vindt het jaarlijkse congres De Professional Centraal plaats in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Het congres wordt georganiseerd door SBCM en Cedris en heeft als thema ‘coaching en begeleiding’. Klik hier voor meer informatie, het programma en aanmelden.

Ambulantisering in de GGZ iets in beweging

Er is een rapport verschenen over ambulantisering in de ggz van Trimbos. In het Panel van Psychisch gezien zijn ook dingen naar voren gekomen over het (niet) hebben van betaald werk.

Congres All Inclusive – destigmatisering en sociale inclusie

Op 1 februari 2019 zal het congres ‘All Inclusive – destigmatisering en sociale inclusie’ plaatsvinden. Dit congres is de eerste publieke activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie sinds de start van het kennisconsortium in april 2018. Plaats van handeling: The Colour Kitchen, Utrecht. Meer informatie en inschrijven

Website van kennisconsortium destigmatisering is in de lucht

Het kennisconsortium destigmatisering heeft sinds kort een eigen website: www.kennisconsortiumdestigmatisering.nl. Daar is alles te vinden over het kennisconsortium en de activiteiten van de werkgroepen van het consortium. U vindt nieuwsberichten, een agenda, een overzicht van deelnemers en relevante literatuur en documenten over destigmatisering en sociale inclusie. Het digitale platform is er om kennis en ervaringen onder de leden van het consortium uit te wisselen, maar ook om andere geïnteresseerden te informeren over destigmatisering van psychische aandoeningen. Het platform kent een openbaar gedeelte en een gedeelte alleen voor leden (een interne werkomgeving).

Ondersteuning Programmaraad

De Programmaraad biedt ondersteuning aan de regionale samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen, via handreikingen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven, links naar relevant onderzoek, etc. Kijk hier voor meer informatie.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.