Nieuwsbrief samenwerking GGZ en W&I - maart 2019

07 maart 2019

Dit is de eerste nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen van 2019. U kunt er dit jaar vier verwachten. 2019 is het laatste jaar van de Impulsregeling. Veel samenwerkingsprojecten hebben hun einddatum in de loop van dit jaar. Een klein aantal regio’s had gekozen voor een relatief korte looptijd en daar is de projectperiode inmiddels voorbij. Zeer verheugend is dat dit niet het eindpunt van de samenwerking markeert, maar dat de partijen in één of andere vorm doorgaan.

In deze nieuwsbrief aandacht voor maar liefst drie regio’s: Friesland, Midden Holland en Zuid-Limburg. Daarnaast informatie over de nieuwe regeling om IPS toe te gaan passen op de doelgroep met lichtere psychische aandoeningen, de zogenaamde Common Mental Disorders (CMD). De Programmaraad organiseert op 21 maart aanstaande tussen 11 en 12 uur een webinar waarin u alles aan de weet komt over het hoe en waarom hiervan.

In deze nieuwsbrief:

Overig nieuws

IPS

Kenniscentrum Phrenos vat de uitkomsten van diverse onderzoeken naar de werking van IPS uit binnen- en buitenland samen op de pagina: werk & ernstige psychische aandoeningen 2018

Met artikelen over:

  • IPS-cliënten ervaren en duiden werk-gerelateerde stress bijna op dezelfde wijze als de algemene bevolking
  • Noorse variant op IPS-interventie effectief voor vinden van werk en/of opleiding voor personen met een eerste psychotische episode
  • Werkloze mensen met psychische problemen die hun potentiële werkgever niet over hun problemen informeren vinden eerder werk
  •  Uniek Nederlands samenwerkingsproject om IPS breed te implementeren
  • Binnen IPS-trajecten lijkt Foutloos Leren interventie gericht op werk-gerelateerde gedragsproblemen effectief
  • In de VS is op verschillende settings aandacht voor begeleid leren voor jongeren met ernstige psychische problemen
     

Cognitieve training versterkt de arbeidsre-integratiemethode IPS

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Zij krijgen vaker betaald werk en werken meer uur per week dan de mensen die alleen IPS aangeboden kregen.

Dit zijn de uitkomsten van een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) dat Phrenos uitvoerde van 2014-2018 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lokale Inclusie Agenda: gebruik de VNG-handreiking

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is aan de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de periodieke plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda. Samen aan de slag met het werken aan een inclusieve samenleving. 

Participatielezing 2019: Een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt

Op vrijdagmiddag 8 maart organiseert Movisie in samenwerking met Cedris/SBCM en Sociale Vraagstukken de tweede Participatielezing. Spreker is hoogleraar Ton Wilthagen en de titel van zijn lezing 'Een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt'. Locatie is de SER (o.v.) in Den Haag. De toegang tot de Participatielezing 2019 is gratis, maar aanmelding is verplicht.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.