Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - mei 2019

09 mei 2019

De tweede nieuwsbrief van 2019 bevat onder meer artikelen over de nieuwe onderzoekssubsidie die tot doel heeft om IPS ook voor de CMD-doelgroep beschikbaar te maken. De schijnwerper wordt gericht op een tweetal regio’s, waarbij ook de betreffende ambassadeurs aan het woord komen. De leerbijeenkomst van 16 april in kasteel Woerden werd – wederom – goed bezocht, en er viel inderdaad weer een hoop te leren. Voor wie er niet bij was, en voor wie het nog eens wil nalezen, is een aantal artikelen opgenomen. 

In deze nieuwsbrief:

Overig nieuws

Cognitieve training versterkt IPS

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Zij krijgen vaker betaald werk en werken meer uren per week dan de mensen die alleen IPS aangeboden kregen. Dit zijn de uitkomsten van een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) die Daniëlle van Duin met collega’s van Phrenos uitvoerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onlangs verscheen van het onderzoeksrapport een publieksversie.

UWV evalueert inzet van ervaringsdeskundigen

UWV WERKbedrijf in Rijk van Nijmegen zijn twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise (AIDEE) aangesteld. De AIDEE’s zijn opgeleid als ervaringsdeskundige. Tijdens een-op-een gesprekken ondersteunen zij klanten met een psychische kwetsbaarheid bij het vinden van werk en laten zij door als rolmodel op te treden aan klanten zien dat mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast levert de AIDEE een bijdrage aan de kennisbevordering binnen de organisatie en de verbetering van de dienstverlening. 

In eerste instantie zou de functie van AIDEE voor een jaar beproefd worden. Dit is later met een jaar verlengd tot en met de zomer van 2019. Er is afgesproken om de inzet van deze functie gedurende het jaar op meerdere momenten te evalueren. Over het algemeen zijn de deelnemers aan de evaluatie positief over de inzet van de AIDEE’en binnen de dienstverlening van UWV WERKbedrijf. De verwachtingen zijn behaald of zelfs overtroffen. 
Lees hier het hele rapport.

Online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gelanceerd

www.inclusiefwerkt.nl is een online kenniscentrum rond inclusieve en sociale werkgelegenheid. Initiatiefnemers SBCM en Cedris bundelen in dit kenniscentrum alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid.

EUSE conferentie "Transitions": The Next 25 Years of Supported Employment

Op 28 en 29 mei 2019 vindt in Amsterdam de 13e EUSE conferentie “Transitions” plaats. De vereniging NVS Support organiseert deze conferentie samen met haar Belgische zusterorganisatie en de EUSE (European Union of Supported Employment). In de conferentie staan de ervaringen met Supported Employment en jobcoaching, onderzoek, wetenschappelijke inzichten en innovaties centraal.
 
Registeren kan via www.euse2019.eu
Informatie via: NVS Support, info@nvssupport.nl

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.