Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - oktober verschenen

04 oktober 2017

Het ministerie van SZW heeft alle 31 ingediende regionale plannen van aanpak goedgekeurd. Dat betekent dat de samenwerking nu daadwerkelijk van start kan, voor zover daar al niet een begin mee was gemaakt.

In deze nieuwsbrief daarom speciale aandacht voor de vraag: hoe werk je goed samen? Lees de tips van expert Ferry Koster. En zie welke ervaringen pilotregio Friesland meeneemt naar de nieuwe fase van samenwerking, en hoe de plannen van arbeidsmarktregio Drenthe zijn. 

Onderwerpen

Overig nieuws

  • Een derde van de mensen met een uitkering krijgt psychische zorg
    31% van de mensen met een uitkering ontvangt psychische zorg. Van de mensen die werken of naar school gaan, krijgt 10% psychische zorg. Het gaat hier om geestelijke (GGZ) zorg en/of het gebruik van medicijnen vanwege psychische klachten. Uitkeringsgerechtigden nemen 58,2% van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgevoerd door het CBS en Harvard University.

  • Roads organiseert symposium IPS
    Op 12 oktober vanaf 15.30 uur organiseert Roads het gratis symposium ‘360 graden IPS’. In deze bijeenkomst, onder leiding van Pieter Jan Hagens, wordt het succes van IPS van verschillende belicht. Onder andere UWV, Gemeente Amsterdam, Kenniscentrum Phrenos en werkgevers laten hun licht schijnen over de toegevoegde waarde van IPS voor de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondersteuning Programmaraad

De Programmaraad (Divosa, Cedris, UWV en VNG) en GGZ Nederland willen meer aandacht voor de re-integratie van mensen met een psychische aandoening. De Routekaart psychische aandoenigen en werk is daarin een belangrijk instrument. Het is één van de uitkomsten van de regionale werkateliers psychische kwetsbaarheid, die van mei 2016 tot april 2017 in bijna alle arbeidsmarktregio’s zijn gehouden: interactieve bijeenkomsten waar professionals van GGZ, UWV en gemeenten kennismaakten, elkaar leerden kennen en kennis uitwisselden over bewezen effectieve methoden om mensen te laten participeren. Lees meer op het tabblad Pyschische aandoening en werk op samenvoordeklant.nl

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.