Onderzoek naar de uitvoering van de 31 plannen

04 oktober 2017

Het ministerie van SZW laat de komende twee jaar onderzoek doen naar de uitvoering van de samenwerkingsplannen. Het doel is tweeledig:

  • De regio’s in staat te stellen om van elkaar te leren. Door hen te voorzien van (praktische) kennis en ervaring waar ze van kunnen profiteren bij de uitvoering van het eigen samenwerkingsplan.
  • Door een overzicht te geven van de landelijke ontwikkeling in de samenwerking tussen de domeinen GGZ en Werk & Inkomen. Waar zien we overeenkomsten en waar zien we verschillen in regio’s. Zijn er thema’s die op landelijk niveau spelen? Doen zich in de regio’s specifieke ontwikkelingen voor?

Leren van elkaar

Het onderzoek gaat een bijdrage leveren aan het van elkaar leren. Want de regio’s zullen bij de uitvoering van hun plan mee- en tegenvallers tegenkomen, wellicht nieuwe inzichten opdoen en creatieve oplossingen vinden. Om kennisdelen en leren van elkaar te bevorderen, zullen intervisiebijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Naar verwachting zullen dat er tot november 2019 vijf zijn. In het bepalen van de onderwerpen van die bijeenkomsten zullen de projectleiders van de regio’s een belangrijke stem krijgen. Maar ook bevindingen en informatieproducten uit het onderzoek zullen input zijn voor de intervisiesessies.

Rapportages

Daarnaast zal het onderzoek twee rapportages opleveren met een analyse van de samenwerking in de verschillende regio’s, de leerpunten en het landelijke beeld van de samenwerking tussen de GGZ en Werk & Inkomen. Het eerste rapport is voorzien voor oktober 2018, de eindrapportage verschijnt oktober 2019.

Gunning

De gunning van dat onderzoek heeft zeer recent plaatsgehad. Een combinatie van de bureaus Zinziz en Verwey-Jonker zal het onderzoek gaan doen. Op de Estafettebijeenkomst van 23 november zal meer over het onderzoek worden verteld.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.