Ontbrekende Wsw-ers in het doelgroepregister

12 mei 2017

UWV beheert het doelgroepregister. Uit reacties van medewerkers van gemeenten bleek dat er Wsw-registraties missen in het doelgroepregister.

Het gaat om de volgende personen:

  • Wsw-ers die op 31 december 2014 een geldige Wsw-indicatie hadden,
  • op die datum niet werkzaam waren en niet langdurig arbeidsongeschikt waren,
  • een indicatie hadden die ook na 1 januari  2015 nog doorliep.

Banenafspraak

Om te voorkomen dat deze groep vanaf dat moment niet meer tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, is geregeld dat voor hen de Wsw-indicatie wordt aangemerkt als een positieve doelgroepbeoordeling indicatie banenafspraak door UWV. Dat betekent dat deze mensen tot de doelgroep van de banenafspraak behoren zolang ze niet werken, of zolang ze werken met loonkostensubsidie. Voor hen gelden dus dezelfde voorwaarden als voor de mensen die onder de Participatiewet vallen.

Opname

Als uw gemeente mensen kent die niet in het doelgroepregister staan, maar die wel in het bezit zijn van een geldige Wsw-indicatie op 1 januari 2015, dan kunt u deze mensen laten opnemen in het doelgroepregister. Daardoor hebben zij een grotere kans op het vinden van werk. 

Hoe kunt u deze mensen laten opnemen?

Stuur voor 1 augustus 2017 een mail naar LDRreactieafhandeling@uwv.nl en vermeld in de titel de naam van uw (centrum)gemeente en Wsw. Wij laten u vervolgens weten hoe u uw bestand veilig kunt doorgeven aan UWV.

De werkwijze is door UWV met het ministerie van SZW afgesproken. Ook onderzoeksbureau Panteia is door UWV geïnformeerd.

Vond u deze pagina interessant?