Opleiding als sleutel naar werk in arbeidsmarktregio Drenthe

08 mei 2019

Randstad verbindt zich met Randstad Vakschool aan arbeidsmarktregio Drenthe via het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad. Het doel is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en naar werk te begeleiden. Randstad Vakschool tekende 7 mei met arbeidsmarktregio Drenthe een overeenkomst waarin zij afspreken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen klaarstomen voor werk door middel van opleidingen. Hierbij gaat het  om het aanleren van vakvaardigheden. Randstad Vakschool leidt mensen op naar een duurzame baan in een kansrijke sector, bijvoorbeeld naar de techniek of zorg. Randstad Vakschool biedt opleidingen op maat, afgestemd op de doelgroep en de vraag uit de markt. Zo snijdt het mes aan twee kanten: mensen naar werk begeleiden en aan de vraag vanuit de markt kunnen voldoen. De samenwerking met het Schakelpunt zorgt ervoor dat alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland gebruik kunnen maken van de vakschool en kennis en ervaring worden gedeeld. 

Het maken van eenduidige afspraken met de arbeidsmarktregio’s past binnen de ambitie van Randstad om het potentieel te benutten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Kijken naar mogelijkheden

“Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. We focussen ons hierbij op de talenten die elke medewerker heeft en kijken vooral naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen, vertelt Natascha van der Laan, Manager Randstad Vakschool. “We brengen specifieke vakvaardigheden bij zodat we aan de vraag van bedrijven kunnen voldoen en mensen duurzaam aan werk helpen. Met de ondertekening van deze intentieverklaring vervullen wij een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere landelijk opererende werkgevers in Nederland”. 

Uniforme afspraken

“Werkgevers met vestigingen in verschillende gemeenten en regio’s die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen, willen uniforme afspraken kunnen maken met UWV en gemeenten. Met UWV heeft Randstad al landelijke afspraken gemaakt voor doelgroepen van UWV. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad verbindt ook de gemeenten hieraan, en is daarom een belangrijk aanspreekpunt voor landelijk opererende werkgevers zoals Randstad” vertelt Tanja Willemsen, projectleider Schakelpunt Landelijke Werkgevers. “We hebben de verbinding gemaakt tussen het aanbod van Randstad enerzijds en de behoefte van de regio anderzijds. Bij de behoefte van de regio is het van belang dat we rekening houden met de mogelijkheden van de werkzoekenden die onder gemeentelijke regelingen vallen en de vraag die de werkgevers in die specifieke regio hebben. Per arbeidsmarktregio kan dat verschillend zijn. Voor deze verbinding zorgt het Schakelpunt en benutten we de kansen. Randstad kan hierdoor het opleidingstraject afstemmen op de behoefte en daardoor de baangarantie van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten.” verduidelijkt  Jacqueline Mooiman, adviseur van Schakelpunt Landelijke Werkgevers. 

Over het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt

De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt de regionale samenwerking van arbeidsmarktregio's om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.  Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers doet dit concreet door afspraken te faciliteren tussen landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.