Perspectief op Werk: oproep tot regionale actieplannen

25 februari 2019

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) heeft de wethouders van de centrumgemeenten middels een brief opgeroepen tot een regionaal actieplan. De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. In een gezamenlijke intentieverklaring hebben werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW aangegeven om de kansen die de huidige  arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. De partijen gaan samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 

De deelnemende partijen doen met Perspectief op Werk een oproep aan de arbeidsmarktregio’s om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. De aanpak in het regionaal actieplan heeft het karakter van een doe-agenda voor de korte termijn. Uitgangspunt is dat een betere publiek-private samenwerking zorgt voor goede matches. 

Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen beschikbaar gesteld. In de ‘call for action’ staan de kaders beschreven waaraan de regionale actieplannen dienen te voldoen om voor deze middelen in aanmerking te komen. Daarnaast is het proces van indienen, beoordeling, financiering en monitoring vormgegeven.

Perspectief op Werk is naast een extra impuls ook een leertraject om vanuit de praktijk te bezien hoe de bemiddeling van deze groep verbeterd kan worden. Het projectteam Matchen op Werk stopt en gaat een bijdrage leveren aan het landelijke ondersteuningsteam voor Perspectief op Werk.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.