Pilots praktijkleren voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie van start

04 december 2018

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW starten in 2019 pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots richten zich op werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een mbo-certificaat of mbo-diploma vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op (duurzaam) werk voor deze werkenden en werkzoekenden te vergroten. De pilots zijn geïnspireerd op de aanpak van de ‘Borispraktijkverklaring in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs'. De pilots bestaan uit een intensieve periode van werken en leren. De invulling is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn een leerbaan bij een erkend leerbedrijf, begeleiding en een vorm van inkomen. Heeft de kandidaat het traject succesvol afgerond, dan krijgt hij of zij een praktijkverklaring uitgereikt. De pilots worden met ondersteuning van SBB en de Programmaraad, uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van gemeenten, UWV, bedrijfsleven en mbo-instellingen. 

Opzet

De pilots lopen tot en met 2020 en worden in twee tranches uitgevoerd. De aanmeldingen voor de eerste tranche zijn open tot en met 21 januari 2019. Voor de eerste tranche komen de samenwerkingsverbanden in aanmerking die al geëxperimenteerd hebben met de inzet van de Borispraktijkverklaring voor de doelgroep werkzoekenden en werkenden. De verwachting is dat zij in staat zijn om in vrij korte tijd aan de slag te gaan met de ombuiging naar pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo en de noodzakelijke verbreding van de samenwerking. De eerste tranche start in het voorjaar (ongeveer 8 pilots). Bij de tweede tranche breiden we het aantal samenwerkingsverbanden graag uit. Deze starten na de zomer.

Doel

We willen een aanpak ontwikkelen die geschikt is voor een brede groep werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie. Een statushouder/inburgeraar heeft immers een andere leerbehoefte dan iemand met een WW-uitkering en recente werkervaring, of iemand die al langdurig in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd, of een jongere die net klaar is met het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. De praktijkleerroute met een praktijkverklaring in het mbo kan een belangrijke opstap zijn naar werk en kan een basis leggen voor verder doorleren in het mbo. Voor werkgevers is het een mooi instrument om (potentiële) werknemers die (nog) geen bbl-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen via praktijkleren breder en beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf.

De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s worden binnenkort door SZW nader geïnformeerd over de mogelijkheid tot aanmelding. Meer informatie over dit initiatief vindt u binnenkort op s-bb.nl (onderwijs > kwalificeren en examineren).

NB: Lees hier de brief die de centrumgemeenten hebben ontvangen van SZW

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.