Praktijkdagen 2019

19 november 2018

De Programmaraad organiseert ook in 2019 weer Praktijkdagen. Deze vinden plaats op:

U kunt nu voorinschrijven voor de Praktijkdagen in juni en november.

De Praktijkdagen bieden Kennis, Inspiratie en Resultaat over de ParticipatiewetWet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. De Praktijkdagen hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Belangrijke thema's zijn matchingwerkgeversdienstverleningwerkzoekendendienstverlening en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Tijdens een Praktijkdag kunt u kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!

Doelgroep

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de ParticipatiewetWet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Ideeën

Het programma van elke Praktijkdag Programmaraad wordt bekendgemaakt via het Programmaraadjournaal en via deze website. Heeft u ideeën voor een werksessie of zijn er vraagstukken die zeker aan de orde moeten komen? Laat het ons weten via: info@samenvoordeklant.nl

Voorinschrijven

Mocht u zich nu alvast voor in willen schrijven voor deze dagen, ga dan naar het inschrijfformulier.
Door middel van de voorinschrijving krijgt u als eerste de gelegenheid om u definitief aan te melden. U wordt hierover door ons over geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres. Let wel, deze voorinschrijving betreft dus geen aanmelding, dat kan pas als het definitieve programma bekend is.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.