Praktijkdagen Programmaraad, voorheen implementatiedagen

08 februari 2016

De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op: 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december. 

De Praktijkdagen Programmaraad hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. De naam ‘Praktijkdagen’ doet meer recht aan wat al geruime tijd gebeurde op de Implementatiedagen: kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!

Menukaart Praktijkdagen

Op elke Praktijkdag bieden wij u een uitgebreid programma: een vijfgangenmenu met circa 20 sessies. U bepaalt aan welke gangen (5 tijdsblokken) u deelneemt en welke sessie(s) u bijwoont. Wij bieden per gang maximaal 10 sessies aan. Omdat aan elke sessie in de regel 25 personen kunnen deelnemen, staat een sessie meerdere keren op het menu. Wilt u tijdig weten welke sessies op het menu staan? Maak dan gebruik van de voorinschrijving. U ontvangt van ons bericht zodra het programma bekend is en u heeft als eerste de keuze. Aan de voorinschrijving kunt u geen rechten ontlenen. 

Voorinschrijven via Praktijkdagen 2016 (einde van de pagina)

Data Praktijkdagen Programmaraad (voorheen Implementatiedagen):

  • Donderdag 31 maart
  • Donderdag 9 juni
  • Donderdag 6 oktober
  • Donderdag 8 december

Doelgroep

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Het programma van elke Praktijkdag Programmaraad wordt bekendgemaakt via het Programmaraadjournaal en de site van de Programmaraad: samenvoordeklant.nl.

Heeft u ideeën voor een werksessie of zijn er vraagstukken die zeker aan de orde moeten komen? Laat het ons weten via info@samenvoordeklant.nl. Dan kunnen wij daar in ons programma rekening mee houden.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.