Presentaties Estafettebijeenkomst Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen

27 november 2017

Donderdag 23 november vond de eerste estafettebijeenkomt over de regionale samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen plaats. Deze interactieve bijeenkomst was georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de Programmaraad en GGZ Nederland. Één van de inleiders was prof. dr. Lex Burdorf van het Erasmus Medisch Centrum. Uit zijn inspirerende betoog (pdf, 951 kB) werd duidelijk dat werk over het algemeen goed is voor gezondheid, zowel fysiek als mentaal, en dat uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid juist een voedingsbodem vormt voor psychische aandoeningen en gezondheidsproblemen in het algemeen. Het ministerie heeft ZINZIZ, samen met het Verwey-Jonker Instituut, gevraagd om onderzoek te doen naar de concrete invulling en voortgang van deze plannen. Het hoe en wat (pdf, 299 kB) lichtte ZINZIZ kort toe.

De 31 arbeidsmarktregio’s hebben inmiddels een begin gemaakt met het uitvoeren van hun plan van aanpak. Ieder plan wordt gedragen door UWV, gemeenten en GGZ in de betreffende regio. Vaak zijn er meer partijen betrokken, zoals cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen. Tijdens de bijeenkomst werden acht regio’s (via loting) gekoppeld aan een ambassadeur. Deze ambassadeurs zullen ‘hun’ regio regelmatig bezoeken en hen met raad en daad terzijde staan.

De volgende bijeenkomst is in februari 2018. Schrijf in voor de nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I voor meer inspiratie.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.