Presentaties implementatiedag Participatiewet april

16 april 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De tweede implementatiedag van dit jaar was op donderdag 16 april 2015 in Nieuwegein.

Hieronder vindt u de presentaties van de implementatiedag april:

Sessie 1: Beschut werken: het keuzeproces en de overwegingen van gemeenten (pdf, 516 kB)
Sessie 2: In gesprek met Fred Paling, Raad van Bestuur UWV: de doelgroep banenafspraak (pdf, 665 kB)
Sessie 5: Werkgevers mobiliseren (pdf, 455 kB), brochures Mensen met een beperking aan de slag helpen (pdf, 415 kb) en Business case inclusief ondernemen voor werkgevers (pdf, 838 kb) en de film die tijdens de sessie aan de orde zijn geweest.
Sessie 7: Indicatie banenafspraak in de praktijk  (pdf, 610 kB)
Sessie 8: Realisten Roadmovie (pdf, 1.2 MB)
Sessie 9: Loonwaardebepaling in de praktijk (pdf, 595 KB)
Sessie 10: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet (pdf, 1.1 MB)
Sessie 11: Eerste ervaringen bij de realisatie van de banenafspraak binnen de overheid (pdf, 935 kB)
Sessie 12: School naar werk (pdf, 1.2 MB)
Sessie 13: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (pdf, 1.6 MB). Rapport fase 2 beschikbaar.
Sessie 14: Hoe worden werkgevers geholpen bij het creëren van banen voor mensen met een beperking? (pdf, 185 kB)
Sessie 15: Regionale transparantie arbeidsmarkt essentieel voor de Participatiewet (pdf, 910 kB)
Sessie 16: Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken? (pdf, 1.1 MB)
Sessie 17: Lerend werken, werkend leren (pdf, 1.2 MB)
Sessie 18: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking (pdf, 535 kB)
Sessie 19: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen" (pdf, 600 kB)
Sessie 20: Banenafspraak: van intentie tot realisatie (pdf, 905 kB) 

Geen presentatie beschikbaar van de sessies:

Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven
Sessie 4: De arbeidsmarkt van NU!
Sessie 6: Uitvoering van de banenafspraak overheidssector 

Interviews Werken.FM
Werken.FM interviewde op de implementatiedag enkele sprekers en deelnemers. Hij sprak onder andere Fred Paling en vele anderen. Luister hier de uitzending terug.

U kunt zich nu voorinschrijven voor de implementatiedag op 28 mei in Veenendaal. Let op! Dit is nog geen officiële aanmelding. Zodra het programma bekend is ontvangt u deze automatisch na de voorinschrijving. Hierna kunt u zich aanmelden voor de werksessies die voor u interessant en relevant zijn. 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.