Presentaties implementatiedag Participatiewet december

14 december 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De vijfde en tevens laatste implementatiedag van dit jaar vond plaats op donderdag 10 december 2015 in Zeist.

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW (pdf, 379 KB)
Sessie 4: Workshop Campagne – Smaakmakers – uit regio Noord-Holland Noord (pdf, 2.1 MB)

Sessie 6: Uitvoering werkproces banenafspraak in Amsterdam (pdf, 800 KB)
Sessie 7: Transparantie van het aanbod (pfd, 1 MB)
Sessie 8: Doelgroep en processturing bij de uitvoering van de Participatiewet (pdf, 437 KB)
Sessie 8: Doelgroep en processturing bij de uitvoering van de Participatiewet IJmond Werkt! (pdf, 656 KB)
Sessie 12: Good practices schoolverlaters VSO en Praktijk onderwijs (pdf, 392 KB)
Sessie 13: Max WW i.s.m. gemeente Zeist (pdf, 453 KB)
Sessie 14: Op weg naar een effectieve re-integratie van jonggehandicapten, bouwstenen voor succes (pdf, 1 MB)
Sessie 15: De 99 van en Onbeperkt aan de slag: een vernieuwende aanpak om door te breken naar een Inclusieve arbeidsmarkt (pdf, 1.22 MB)
Sessie 16: PPS, wat moet je er mee? (pdf, 623 KB)
Sessie 17: De Banenafspraak bij de overheid in de praktijk; functiecreatie bij de Provincie Fryslân (pdf, 879 KB)
Sessie 19: Praktijkvoorbeeld uitvoering Beschut werk bij gemeente Apeldoorn met Felua groep (pdf, 316 KB)
Sessie 20: Hoe krijgen we de transparantie nu echt voor elkaar: het gemeentelijk portaal voor de regio? (pdf, 603 KB)


Geen presentatie beschikbaar van de sessies:

Sessie 2: Intervisie: Welke wegen leiden naar beschut werk?
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale werkbedrijven
Sessie 5: Wethouder Marleen Damen over beschut werk in de Leidse regio
Sessie 9: Één regionaal Werkgeversservicepunt in woord en daad. Hoe?
Sessie 10: Coaching on the job: Zelf berekeningen leren maken met het Financieel Dashboard Participatiewet
Sessie 11: Dialoog sessie over regionale aanpak werkgeversservicepunt
Sessie 18: Hoe ‘verkoop’ je functiecreatie aan werkgevers?

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.