Presentaties implementatiedag Participatiewet mei

28 mei 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De derde implementatiedag van dit jaar was op donderdag 28 mei 2015 in Veenendaal.

Sessie 1: Proeftuin doelgroepenregister (pdf, 940 kB)
Sessie 2: Nieuw beschut werk (pdf, 3.5 MB)
Sessie 4: Transparant maken van het aanbod: ken je bestand om succesvol te matchen (pdf, 5 MB)
Sessie 6: Werkgevers mobiliseren (pdf, 2 MB)
Sessie 7: Workshop loonkostensubsidie (pdf, 835 kB)
Sessie 8: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet (pdf, 1.1 MB)
Sessie 9: Functiecreatie…hoe laat je het werken in de praktijk (pdf, 2.10 MB)
Sessie 10: Sluitende aanpak jongeren PrO/VSO - Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten (pdf, 1,50 MB)
Sessie 11: School naar werk (pdf, 835 kB)
Sessie 12: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (pdf, 3.10 MB)
Sessie 13: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking (pdf, 955 kB)
Sessie 14: Banenafspraak: van intentie tot realisatie (pdf, 10 MB)
Sessie 15: Jobcoaching: informatie en inspiratie aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk (pdf, 830 kB)
Sessie 16: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen" (pdf, 810 kB)
Sessie 17: Participatiewet in 3D-perspectief (pdf, 1.6 MB)
Sessie 18: Actualiteiten en in gesprek met de Programmaraad en SZW (pdf, 985 kB)

Geen presentatie beschikbaar van de sessies:

Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven
Sessie 5: Intervisie communicatie regionale Werkbedrijven
Sessie 19: Locus Kenniscafé: Social Return georganiseerd door Locus
Sessie 20: Matchen van uw caseload (Bijstand-gerechtigden, WSW-ers etc) Hoe gaat dat? 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.