Presentaties implementatiedag Participatiewet oktober

19 oktober 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De vierde implementatiedag van dit jaar was op donderdag 15 oktober 2015 in Veenendaal.

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en het ministerie van SZW (pdf, 370 KB) 
Sessie 4: Hoe vind ik werkzoekende jongeren die een duurzame kans krijgen op de arbeidsmarkt? De Leer- Werkfabriek Zuid-Limburg een succesverhaal (pdf, 622 KB)
Sessie 5: Publiek-private samenwerking voor 10 jaar verzekerd (pdf, 980 KB)
Sessie 6: Uitvoering ketenproces NO-risk Participatiewet per 1-1-2016 (pdf, 470 KB)
Sessie 7: Transparantie van de kandidaten (pdf, 1.2 MB)
Sessie 9: Monitoring banenafspraak en doelgroepregister: van beleid tot praktijk (pdf, 473 KB)
Sessie 10: Financieel Dashboard Participatiewet (pdf, 876 KB)
Sessie 11: Reviewinstrument Participatiewet (pfd, 1.21 MB)
Sessie 12: Doelgroepregister en leerlingen van VSO-PrO-scholen in de praktijk_deel 1 (pdf, 385 KB)
Sessie 12: Doelgroepregister en leerlingen van VSO-PrO-scholen in de praktijk_BAANWIJS (pdf, 982 KB)
Sessie 12: Doelgroepregister en leerlingen van VSO-PrO-scholen in de praktijk_HetPlein_Zutphen (pdf, 97 KB)
Sessie 13: Help. De gemeente is ook werkgever! (pdf, 371 KB)
Sessie 14: Synergie werk en zorg in wijkteams: van jargon naar praktijk (pdf, 796 KB)
Sessie 15: Van beleid naar uitstroom naar betaald werk (pdf, 1.61 MB)
Sessie 16: Functiecreatie, onmisbaar instrument! (pdf, 831 KB)
Sessie 17: Werken met een psychische aandoening (pdf, 932 KB)
Sessie 18: Toolkit arbeidsbeperkten Participatiewet (pdf, 367 KB)
Sessie 19: Harmonisatie instrumenten voor werkgevers
(pdf, 382 KB)

Sessies Cedris

Het sectorplan in de SW (pdf, 436 KB)

 

Geen presentatie beschikbaar van de sessies:

Sessie 2: Intervisie: Welke wegen leiden naar beschut werk?
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale werkbedrijven
Sessie 8: Beschut werk! Hoe? Dialoog over een passende aanpak met: SZW, Tilburg, Leiden en u
 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.