Presentaties Praktijkdag Programmaraad maart 2016

02 april 2016

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2016 vier Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Het doel van de Praktijkdagen Programmaraad is om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Dit gebeurt door in diverse workshops aansprekende voorbeelden te delen en tijdens en tussen deze sessies door kennis en contacten uit te wisselen. De eerste Praktijkdag Programmaraad van dit jaar vond plaats op donderdag 31 maart in Hilversum. 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW (pdf, 859 KB)
Sessie 2: 'Onno achter de geraniums'; een interactieve sessie beschut werk met praktijkvoorbeeld en dialoog (geen presentatie beschikbaar)
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven (geen presentatie beschikbaar)
Sessie 4: Intervisie ‘Hoe zet ik de werkgeversdienstverlening beter in de markt?’ (geen presentatie beschikbaar)
Sessie 5: Dialoog over integrale samenwerking tussen gemeenten: centrum en satellieten (pdf, 136 KB)
Sessie 6: Creëer sociale impact samen met de Social Impact Factory (pdf, 1,7 MB)
Sessie 7: Banenafspraak bij de Overheid – gemeente Hoorn (pdf, 1,15 MB)
Sessie 8: Helpt meer scholing mensen aan het werk? Hoe kan onderzoek beleid en praktijk in gemeenten helpen? (pdf, 785 KB)
Sessie 9: Hoe verder te komen met het werkgeversteam/servicepunt in uw regio? (pdf, 224 KB)
Sessie 9: Poster Keten van verandering Werk en Inkomen (pdf, 141 KB)
Sessie 10: Project UWV Inclusief: een methodische aanpak voor duurzaam participeren bij de overheid (pdf, 376 KB)
Sessie 11: Participatiewet scan (pdf, 2,2 MB)
Sessie 12: Eén team garantiebanen, UWV en gemeente werken samen (gemeente/regio Rotterdam) (pdf, 576 KB)
Sessie 13: Een gedegen aanpak van de implementatie van WBS en Sonar, een voorwaarde voor succes (pdf, 1,3 MB)
Sessie 14: Scoren met baanbrekende formule Scoort (pdf, 1,6 MB)
Sessie 14: Animatie Deventer scoort (mp4)
Sessie 15: Inkoop beschut werken in samenhang met arbeidsmatige dagbesteding (pdf, 1,2 MB)
Sessie 16: PPS, samenwerken is het nieuwe ondernemen! (pdf, 510 KB)
Sessie 17: Workshop daadwerkelijk innoveren en ontschotten in de praktijk - gemeente Doetinchem (pdf, 625 KB)
Sessie 18: Het werkzoekendenperspectief (pdf, 848 KB)
Sessie 19: Wat gebeurt er nadat UWV een indicatie afgeeft? Werkprocessen omtrent het doelgroepregister (pdf, 621 KB)
Sessie 20: Hoe krijgen we de transparantie nu echt voor elkaar: het gemeentelijk portaal voor de regio (pdf, 1,4 MB)
Sessie 21: Re-integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep (pdf, 676 KB)
Sessie 22: Schoolverlaters van VSO en PrO: de aansluiting tussen onderwijs en werk (pdf, 331 KB)

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.